Přeskoč na obsah

Rudolf Jakubek

21. 9. – 31. 12. 2017 Místo konání Grafický kabinet Kurátor Bohuslava Chleborádová

Malíř a grafik Rudolf Jakubek (1902–1968) studoval v letech 1923–1927 pražskou Akademii, mj. i v mistrovské třídě Augusta Brömse. V letech 1933–1938 vyučoval na Reálném gymnáziu v Teplicích a výrazně ovlivnil tamní výtvarnou scénu. Stál při založení Sekce pro výtvarné umění při zdejší Muzejní společnosti a inicioval její 15. výstavu "Brömse und sein Kreis", která proběhla v říjnu 1936 v teplickém muzeu.

Kromě Brömsových a Jakubkových děl byly tehdy v Teplicích představeny práce např. Maxe Kopfa, Rudolfa Teschnera, Wilhlema Kricka, Josefa Hegenbartha, Norberta Hochsiedera a Mary Duras. Do tehdejších muzejních sbírek se dostal také velký soubor jeho grafických listů a kreseb, který se zachoval do současnosti.

Grafik, kreslíř a pedagog Rudolf Jakubek je osobnost německočeské  grafiky  20. a 30. let 20. století, jehož tvorba nebyla doposud patřičně doceněna. Absolvent grafického ateliéru Augusta Brömseho (1873–1925)  patří k expresivním realistům, který nutkavá obsahová sdělení  umocňoval dokonalým zvládnutím grafického  řemesla, jež  se opíralo  nejen o práce  svého učitele, ale také o manýru  rembrandtovského  ladění.

Výběr grafik a kreseb z velkého souboru Regionálního muzea v Teplicích  představí první větší prezentaci Jakubkovy  tvorby.   Do teplických muzejních  sbírek se jeho  grafické listy a kresby  dostaly již  po roce  1934 , ve kterém zahájil v Teplicích pedagogickou činnost a působení ve výtvarné sekci teplické Muzejní společnosti.

Kromě portrétů  představí  výstava  Jakubkova  „životní“  témata, k nimž  se opakovaně  vracel. Vybíral si biblické, mytologické  i pohádkové příběhy  a   literární  i divadelní díla většinou popisující existenciální souboj jedince s traumatickou skutečností. Obraz děje stavěl Jakubek na teatrální scéně nabité dynamikou a neklidem, vyvolanými dominantními postavami s excelentně zvládnutou  anatomií  a  pitvořivými obličeji. Kromě grafiky představí výstava také soubor  Jakubkových  kreseb věnovaných živočišným erotickým hrátkám Satyrů, který zapadá do jeho obliby  vyhledávání  kontraverzních námětů.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.