O nás

Pátá největší v Česku, založena v roce 1953, unikátní sbírka evropského umění, příjemné prostředí budovy bývalých Lázní doplněné o současné architektonické detaily... Taková je Oblastní galerie Liberec!

Oblastní galerie Liberec je pátou největší galerií v České republice. Galerie byla založena v roce 1953 a od roku 2014 sídlí v budově bývalých městských lázní. (Více o historii se dočtete zde.) Galerie spravuje sbírky více než 21 000 uměleckých děl z Čech, Německa, Rakouska, Francie, Nizozemí a dalších evropských států a právem se tedy označuje jako Muzeum evropského umění. Umělecké sbírky jsou tvořeny obrazy, grafikami, kresbami, plastikami a historickými předměty a jsou zapsané v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury.

Galerijní sbírky jsou vystavené v celkem třech stálých expozicích, které doplňují interaktivní expozice a expozice o historii galerie.

Krátkodobé výstavy pořádané galerií se orientují na všechny druhy výtvarného umění se zvláštním důrazem na umění regionu a umění českých Němců. Oblastní galerie Liberec pořádá k výstavám doprovodné programy pro školy, výtvarné dílny pro veřejnost a komentované prohlídky. Organizace je poskytovatelem tzv. standardizovaných veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb.

Členy poradního sboru pro sbírkotvornou činnost jsou PhDr. Eliška Fučíková, CSc., PhDr. Miroslav Cogan, doc. M.A. Jan Stolín, doc. Ing. arch. Zdeňka Marie Nováková, CSc. a PhDr. Jan Štíbr.

Oblastní galerie Liberec je zřizována Libereckým krajem a je rovněž členem Rady galerií České republiky a Českého výboru ICOM.

Celá budova galerie je bezbariérová! Handicapovaní mohou parkovat ve Vítězné ulici na vyhrazené parkovacím místě v bezprostřední blízkosti vstupu do galerie.