Přeskoč na obsah

Aktuální výstavy

Stálé expozice

Komentovaná prohlídka v grafickém kabinetu

22. 3. od 10:30 – 22. 3. 2018 do 11:30

Zdeněk Fránek představuje mexického architekta

22. 3. od 17:00 – 22. 3. 2018 do 18:00

Doprovodný program

Ladislav Čepelák: Polní cesta (z cyklu Sněhové brázdy), 1967

25. 6. 1924 – 9. 10. 2000

akvatinta, papír

inv. číslo: G 12 426 

Narodil se ve Veltrusech, městečku s krásným zámkem a rozlehlým zámeckým parkem. Právě ten mu byl častým útočištěm při malování a kresbě v plenéru. Imprese z přírody přenášel zejména do svých grafik. Právě zobrazení krajiny v abstrahovaném hávu bylo jeho největším uměním. Celý život byl spjat s Akademií výtvarných umění v Praze. Od roku 1945 jako student, potom jako asistent ve dvou ateliérech, v 60. letech jako vedoucí grafických dílen a nakonec jako samostatný vedoucí ateliéru. Jako pedagog ovlivnil velkou řadu současných umělců a mezi absolventy jeho ateliéru se řadí celá plejáda známých výtvarníků jako např. Dana Puchnarová, Jan Jedlička, Marie Blabolilová, Jiří Lindovský, Magdalena Vovsová, Dalibor Smutný, Irena Jůzová nebo Markéta Baňková. Většina z více než pěti desítek studentů, kteří prošli jeho ateliérem, se ztotožnila s tvůrčí filosofií svého učitele. V 70. a 80. letech během jeho profesorského působení se vyhranil a formuloval pojem Čepelákovy školy vyznačující v dějinách moderní české grafiky zásadní estetický směr s kontemplativně-expresívním pohledem na přírodu, přírodní makro i mikrokosmos za využití minimalizovaných grafických prostředků. Trefně na jeho způsob práce vzpomíná Magdalena Vovsová, v současnosti docentka v oboru grafika a letitá vedoucí grafických dílen AVU: „Na jaře, v létě a na podzim kreslil a leptal, v zimě tisknul. Vana s leptadlem byla na dvorku. Jeho koncentraci neměřil, řídil se zkušeností. Podle potřeby přiléval koncentrovanou kyselinu dusičnou. Oblak štiplavé páry se spojoval s kouřem doutníku. Občas kyselinu lil přímo na desku. Kapky se rozstřikovaly kolem, pozorovatel nestačil uskakovat. V okruhu tří metrů se nedalo dýchat. Kyselina ,hořela‘ a leptané desky byly horké. Rituál.“ 

Význam díla Ladislava Čepeláka spočívá v naprosto ojedinělém souladu zvolené techniky, tématu a výrazu. Východiskem jeho práce bylo poznání přírody (skutečnosti) a pronikání pod její povrch. Pozoroval, co zůstává stálé, co se mění. Podoby krajiny, střídání ročních dob, okouzlení nad proměnlivostí konkrétního motivu. To, co jej v přírodě obklopovalo, si podvědomě rozdělil na jednotlivá témata. Pole, brázdy, sněhové stopy, horizonty, obloha, mraky. Strom, větve, listy, květy, ptačí hnízda, housenky a motýli. Vše dohromady tvoří mozaiku celé krajiny. Jeho tvorba má svůj vnitřní vývoj nezávislý na aktuálních tendencích. 

Grafické techniky, vesměs hlubotiskové, se kterými pracoval, jsou běžně známé a užívané.Jeho praktické postupy a kombinace ale doposud nebyly plně osvětleny. Čepelák byl známý také svou zálibou v hudbě a ve hře na violu, která tvořila podstatnou část jeho života. 

Markéta Kroupová