Přeskoč na obsah

Stálé expozice

Lázeňský kolonádní koncert?

7. 4. od 17:00 – 7. 4. 2019 do 18:00

Krása a půvab: komentovaná prohlídka-dopoledne

11. 4. od 10:30 – 11. 4. 2019 do 11:30

VELIKONOČNÍ MECHECHE

18. 4. od 8:00 – 18. 4. 2019 do 16:00

Krása a půvab:uvedení katalogu a komentovaná prohlídka

28. 4. od 15:00 – 28. 4. 2019 do 17:00

Doprovodný program

František Foltýn, Podkarpatská Rus, 1922

František Foltýn (9. června 1891 Královské Stachy – 8. června 1976 Brno)

Podkarpatská Rus, 1922

olej, plátno na lepence

inv. č. O 2009

získáno 1982

Po rozpadu Rakouska-Uherska a po vzniku nového státu – Československa – byla po roce 1918 vytyčena i nová geografická situace původní oblasti Uherska, dnešního Slovenska. Přirozené historické a kulturní centrum hornouherského (východoslovenského) regionu, obývané tradičně především Maďary, tvořily Košice. Zde se v roce 1919 ujal vedení tehdy Státního východoslovenského muzea právník Josef Polák (1886–1945), do roku 1921 jako prozatímní správce, do 1926 jako správce, následně do 1939 jako ředitel. V muzeu se věnoval nejen správě, uspořádání a rozšiřování sbírkového fondu, ale zejména organizaci výstav domácího a evropského umění. K výtvarným aktivitám přidal také otevření veřejné kreslířské a grafické školy budapešťského grafika Eugena Króna (1882–1974).

Společensky aktivní a kulturně demokratické prostředí tohoto muzea lákalo od počátku dvacátých let do Košic značné množství „hotových“ umělců i talentů. Jedním z nich byl František Foltýn, který na Polákovo pozvání odešel do Košic z Bratislavy na podzim 1921. Zde se seznámil s malířem Gejzou Schillerem (1895–1927), se kterým podnikal výpravy do krajiny Podkarpatské Rusi. Jako malíř bez dokončeného uměleckého vzdělání, neboť jeho studia na Uměleckoprůmyslové škole přerušila první světová válka, kterou prožil na ruské frontě a v Albánii, byl otevřený nejrůznějším podnětům, které se tehdy v Košicích kumulovaly. Z tohoto raného období pochází i náš obraz a M v signatuře nás odkazuje na místo vzniku – město Mukačevo na Podkarpatské Rusi. Foltýn zaznamenal krajinu v monumentálních, zjednodušených tvarech, patrné je ovlivnění jak expresionismem, tak kubismem. Technicky využil hustého šrafování barevných vrstev zemitých tónů, jehož výsledkem je vyznění krajiny v pohybu. Již v únoru 1922 prezentoval svou tvorbu na výstavě v košickém muzeu. Účastnil se také místního spolkového a společenského života, přispíval do kulturních rubrik zdejších novin.

Ještě v témže roce se Foltýn odstěhoval do Brna, kde se stal zakládajícím členem Skupiny výtvarných umělců v Brně, jehož cílem byla demonstrace příslušnosti mladých výtvarníků k moderním směrům českého poválečného umění. A o dva roky později odjel do Paříže, kde setrval deset let. Pronikl mezi tamní avantgardu a již v roce 1928 maluje své první abstraktní obrazy. Blízká se mu stala původní kubistická forma, kterou zbavil všech odkazů ke konkrétní realitě a zdůraznil samostatnost linie a barvy. Dvě díla s názvem Kompozice z tohoto vrcholného pařížského období můžete vidět ve stálé expozici Oblastní galerie Liberec Na vlnách umění.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.