Přeskoč na obsah

Stálé expozice

Fenomén Charlemont představí Adam Hnojil (dopolední prohlídka)

19. 7. od 10:30 – 19. 7. 2018 do 12:00

Fenomén Charlemont představí Adam Hnojil (odpolední prohlídka)

19. 7. od 17:00 – 19. 7. 2018 do 18:30

Fenomén Charlemont představí Zuzana Štěpanovičová (odpolední prohlídka)

2. 8. od 17:00 – 2. 8. 2018 do 18:00

Fenomén Charlemont představí Zuzana Štěpanovičová (dopolední prohlídka)

2. 9. od 10:30 – 2. 8. 2018 do 12:00

Doprovodný program

Alex Beran (Liberec, 22. 7. 1923), Liberecké byty, 24. 11. 1948

perokresba, papír

inv. č. K 230, K 231, K 449

získáno 1960

Alex Beran se narodil v roce 1923 v Liberci do kulturně a umělecky založené rodiny malíře Jaroslava Berana. Během studií na libereckém gymnáziu byla (česká) rodina nucena opustit (německý) Liberec a přestěhovala se do Nymburka, odkud pocházela Alexova matka. Od podzimu 1939 navštěvoval Alex Beran nově otevřenou Školu umění ve Zlíně, která se snažila novátorsky propojit umělecké principy s řemeslnou praxí. I přes inspirativní prostředí, které svým frekventantům tento institut nabízel, byla tato doba spíše smutným a melancholickým obrazem temné válečné doby. V Liberci se Beran natrvalo usadil v roce 1948 a zapojil se do uměleckého, kulturního a společenského života nového poválečného Liberce. Kromě užité grafiky, grafických úprav knih a realizací pro veřejný prostor (např. v Liberci nebo Ústí nad Labem) se věnoval ex libris, kresbě a malbě. Jeho stěžejním tématem se od padesátých let stala krajina, která prošla vývojem od zobrazivého k abstraktnímu podání.

V díle měsíce července pro rok 2018 si připomínáme významné životní jubileum Alexe Berana. Z konvolutu prací, které Oblastní galerie Liberec spravuje, byly vybrány tři kresby z raného období. Zachycují liberecké byty, opuštěné domovy desetitisíců osob považovaných za Němce, které byly po skončení druhé světové války nuceny nechat takřka veškerý svůj majetek na místě a odejít. Řada z nich jistě v naději, že se přeci brzy vrátí. Politický vývoj však byl neúprosný. V listopadu 1948, kdy Alex Beran zachytil jeden z vydrancovaných příbytků, zůstávala řada zdejších domácností stále prázdná. V jednom z domů v ulici Na Ladech, kudy pravidelně chodil, objevil v listopadu jeden takový byt otevřený: rozházený poškozený nábytek, předměty denní potřeby, oblečení, osobní drobnosti; rozbité dřevěné okenice, vysypané sklo, rozřezané polstrování čalouněného nábytku jako obraz hrůzy odkazující k lidským tragédiím a relikt poválečného zlatokopectví, které se Liberci rozhodně nevyhnulo. V mysli mladého Berana zanechaly tyto obrazy nesmazatelnou stopu.

Ve sbírce Oblastní galerie Liberec se nachází celkem 35 kreseb, grafik a obrazů Alexe Berana, retrospektivně byla jeho tvorba naposledy souhrnně představena v roce 2008.

Anna Habánová