Virtuální výstavy

Obrazy zášti. Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích

1. října 2021 – 2. ledna 2022

Virtuální prohlídka výstavy [zde]. Více o výstavě [zde].

 

Ósaka 1970: Křižovatka československé a mezinárodní architektury

V roce 1970 se v japonské Ósace konala světová výstava, Expo – událost, která se dnes hned v několika ohledech jeví jako důležitá křižovatka. Československo zde představilo pavilon, navržený trojicí brněnských architektů Rudiš–Palla–Jenček, koncipovaný v době Pražského jara v roce 1968. Kvalitní architektura byla naplněna neméně pozoruhodným výtvarným programem. Umělci jako Karel Malich, Stanislav Kolíbal, nebo Stanislav Libenský s Jaroslavou Brychtovou se sice ještě podíleli na přípravách výstavy, otevření výstavy na jaře 1970 se už ale zúčastnit nemohli. Začínající normalizace zbrzdila jejich profesní dráhu a ósackému pavilonu se na domácí půdě nedostalo zdaleka takové pozornosti jako předchozím úspěšným prezentacím v Bruselu (1958) a Montrealu (1967). 

Historik a teoretik architektury Ondřej Hojda zkoumá ósackou výstavu v rámci svého projektu v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a v této liberecké „výstavě o výstavě“ s odstupem padesáti let připomene vizuální a zprostředkovaně i prostorový svět ósackého Expa.

2. 9. 2021 | [zde]

 

Maja Nagelowa | na kromje

Maja Nagelová je malířka, grafička, fotografka a filmová tvůrkyně, která bývá řazena mezi nejvýznamnější současné umělce Lužických Srbů. Studovala na Hochschule für bildende Künste Dresden, pracuje v Budyšíně, Berlíně a Drážďanech. Výstava, kterou Oblastní galerie Liberec připravila v rámci Roku Lužických Srbů v Libereckém kraji (2019–2020), představila její malířské dílo a autorské filmy. Ve většině jejích pracích se objevují odkazy na její lužickosrbský původ a magickou situaci a historii Lužických Srbů, slovanského ostrůvku v Německu, těžce zkoušeného devastací krajiny a jejími ekologickými a sociálními dopady.

31. 8. 2021 | [zde]

 

Oskar Kokoschka a blízké tváře

Kanonickým a nadčasovým tématem umění a jeho dějin je portrét. Výtvarným možnostem malířského portrétu byla věnována řada výstav. Jaké jsou ale možnosti zachycení tváře kresbou, hlavně jejího expresivního výrazu? Výstava v Grafickém kabinetu OGL představuje kresebné varianty expresivního portrétu v litografiích Oskara Kokoschky, a zároveň umělců jemu výrazově blízkých. S výstavou se můžete nyní seznámit i ve virtuálním prostředí.

24. 7. 2021 | [zde]

 

Itálie / Zahrada a dóm světa

Umělecká díla s italskými motivy ze sbírek Oblastní galerie Liberec

Výstava představuje výběr z italských krajinných motivů pěti století ze sbírek OGL prostřednictvím grafik, kreseb, obrazů a plaket. Symbolicky připomíná 160. výročí vyhlášení italského království (17. 3. 1861). Díla zaalpských umělců z Nizozemí, Francie, Německa, Rakouska a Čech se do sbírky dostala zejména na základě odkazů dvou soukromých sběratelů, a to jabloneckého lékaře MUDr. Antona Randy a libereckého velkoprůmyslníka Heinricha von Liebiega.

17. 3. 2021 | [zde]

 

Josef Čapek. Grafická tvorba ve sbírce Oblastní galerie Liberec

Oblastní galerie Liberec spravuje ve své sbírce 22 grafických listů Josefa Čapka. Jedná se o reprezentativní průřez jeho volnou grafikou, zahrnuty jsou jak všechny techniky, které používal, tak i náměty, jejímž středobodem byl člověk. Časově je možné jejich vznik vymezit lety 1913 až 1920. 

25. 2. 2021 | [zde]

 

Ludvík Kuba (1863–1956)

Oblastní galerie Liberec připravila výstavu, která dílo tohoto českého folkloristy, spisovatele a malíře představila v šíři mapující zásadní okamžiky v malířově tvorbě.

16. 2. 2021 | [zde]