Sbírky a expozice

Google Arts & Culture

Procházejte, prohlížejte a sdílejte expozice a vybraná díla ze sbírek Oblastní galerie Liberec v platformě Google Arts & Culture.

[zde]

 

PROMUS – Registr sbírek výtvarného umění

Projekt Rady galerií České republiky seznamuje veřejnosti s neobyčejným bohatstvím uměleckých sbírek jednotlivých členských institucí a upozorňuje tak na nezastupitelnou důležitost výtvarného umění jako součásti národního kulturního dědictví.

[zde] - Pro náhled sbírky klikněte na zkratku 4LG.

 

Centrální evidence sbírek muzejní povahy v České republice

Databázi Centrální evidence sbírek muzejní povahy spravuje Ministerstvo kultury na základě zákona č. 122/2000 Sb. jako veřejnosti přístupný informační systém. Veřejnost se tak může seznámit s bohatstvím muzejních a galerijních sbírek spravovaných státem, kraji, městy a obcemi i soukromými majiteli. Oblastní galerie Liberec zde nabízí vhled do svých sbírek malby, plastiky, grafiky i kresby.

[zde]