Kontakty

 Mgr. Pavel Hlubuček, MBA Ředitel  770 109 464
 MgA. Petra Kašková Tajemnice ředitele, galerijní edukátorka  725 558 413
 Roman Čeřovský  Správce budovy  607 091 371
  Ekonomické oddělení  
 Bc. Marcela Vostřáková Zástupkyně ředitele, vedoucí oddělení
 728 723 717
 Mgr. Dagmar Fialová  Projektová manažerka  724 412 271
 JUDr. Ivo Kadlec, CSc. Právní podpora             485 106  325
 Přemysl Machálek Instalační technik  602 878 932
 Hedvika Poiselová  Hlavní účetní  725 559 279
 Eva Surmajová Pokladní  485 106 321
 Bc. Eliška Šimonková Pokladní  485 106 321
  Odborné oddělení  
 M.A. Johana Kabíčková Kurátorka, vedoucí oddělení  727 854 309
 Bc. Helena Bajzíková Odborný registrátor, správa depozitáře  724 834 571
 Josef Jan Holický IT, správa databází  724 834 554
 Mgr. Bc. Eliška Krejčová     Digitalizace, správa depozitáře     778 486  207
 Mgr. Markéta Kroupová Kurátorka sbírek kresby a grafiky  724 834 547
 MgA. Petra Škachová Galerijní edukátorka  778 765 525
 Bc. Jaroslav Trojan Produkční, dokumentátor  725 890 248
 Bc. Michaela Valterová   Knihovnice  485 106 325
 Mgr. Pavla Vosátková, ak. mal. Restaurátorka  485 106 325   

 Emailové adresy zaměstnanců mají tvar jmeno.prijmeni@ogl.cz

 Pokladna  485 106 321 
 723 588 829
 Knihovna  knihovna(zavinac)ogl.cz
 Objednávky doprovodných programů pro školy  485 100 435

 

Bc. Roman Šikola Pověřenec pro ochranu osobních údajů 485 226 356 poverenec(zavinac)ogl.cz

Více o ochraně osobních údajů si můžete přečíst zde

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace je zapsaná v Obchodním rejstříkuu Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 526, F 8376/2004 - F 20670/2004.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. (KOMBCZPPXXX)

Číslo účtu: 3338461/0100

IBAN: CZ68 0100 0000 0000 0333 8461

IČ: 00083267

DIČ: CZ00083267 (organizace není plátcem DPH)

Datová schránka: 3pwk6tg