Kontakty

 

Doc. PhDr. Filip Suchomel, PhD. Ředitel 485 106 325
reditel{@}ogl.cz
Karolína Skálová BA(Hons) Koordinační, projektová a programová pracovnice 778 465 055
Mgr. Barbara Valchářová Produkční 724 834 547
Pavel Gruncl Správce budovy 770 155 469
     
  Oddělení odborných činností  
Mgr. et MgA. Tereza Záchová Kurátorka 770 177 449
Mgr. Jana Farská Hájková Kurátorka 770 189 874
jana.farska{@}ogl.cz
MgA. Bc. Daniela Kytlicová
Galerijní edukátorka 724 834 554
MgA. et Mgr. Veronika Pouzarová
Galerijní edukátorka 778 486 207
Mgr. Jan Randáček Mezinárodní odborná spolupráce 485 106 325
     
  Oddělení správy sbírek  
PhDr. Michaela Kubišová Správa depozitáře, kurátorka 778 765 525
Bc. Jaroslav Trojan Dokumentátor, produkční 725 890 248
Věra Tumajerová Knihovnice 725 114 843
Mgr. Pavla Vosátková, ak. mal. Restaurátorka 485 106 325
     
  Provozně-ekonomické oddělení  
Mgr. Bc. Vladislav Mareš Vedoucí oddělení, bezpečnostní pracovník 602 560 029
Mgr. Šárka Pleslova, PhD.
PR manažerka 606 910 743
Mgr. Barbora Zavadská Projektová manažerka 606 637 990
Hedvika Poiselová Účetní 725 559 279
Přemysl Machálek Instalační technik 602 878 932
Lenka Holubetzová Pokladní 485 106 321
Eva Surmajová Pokladní 485 106 321
Silvie Vaníčková Pokladní 485 106 321

Ostatní emailové adresy zaměstnanců mají tvar jmeno.prijmeni{@}ogl.cz

 Pokladna  485 106 321 
 723 588 829
 Knihovna  knihovna{@}ogl.cz
 Objednávky doprovodných programů pro školy  485 100 435

 

Bc. Roman Šikola Pověřenec pro ochranu osobních údajů 485 226 356 poverenec{@}ogl.cz

Více o ochraně osobních údajů si můžete přečíst zde

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace je zapsaná v Obchodním rejstříkuu Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 526, F 8376/2004 - F 20670/2004.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. (KOMBCZPPXXX)

Číslo účtu: 3338461/0100

IBAN: CZ68 0100 0000 0000 0333 8461

IČO: 00083267

DIČ: CZ00083267 (organizace není plátcem DPH)

Datová schránka: 3pwk6tg

!
!
!