Kontakty

 Jan Randáček  ředitel  723 194 450
 Ing. Beata Hulínská  asistentka ředitele  727 854 309
 Bc. Marcela Vostřáková  zástupkyně ředitele
 vedoucí ekonomického oddělení
 728 723 717
 Miroslava Brožová  pokladní, účetní  485 113 719
 Roman Čeřovský  správce budovy  607 091 371
 Přemysl Machálek  údržbář, řidič, instalční technik  602 878 932
 Hedvika Poiselová   hlavní účetní  725 559 279
 Anna Habánová, M.A., Ph.D.  vedoucí odborného oddělení
 kurátorka sbírky plastiky
 724 834 554
 Bc. Helena Bajzíková  registrátor specialista, správkyně depozitáře  724 834 571
 MgA. Petra Kašková  edukátor v kultuře (galerijní pedagog)  725 558 413
 Mgr. Markéta Kroupová  kurátorka sbírky kresby a grafiky  724 834 547
 MgA. Petra Škachová  edukátor v kultuře (galerijní pedagog)  778 765 525
 Mgr. Zuzana Štěpanovičová  kurátorka sbírky obrazů  724 834 546
 Bc. Jaroslav Trojan  dokumentátor  725 890 248

 Emailové adresy zaměstnanců mají tvar jmeno.prijmeni@ogl.cz

 Pokladna 485 106 321 
723 588 829
 Knihovna  knihovna(at)ogl.cz
 Objednávky doprovodných programů pro školy  485 100 435

 

!
!
!