Kontakty

 

Doc. PhDr. Filip Suchomel, PhD. Ředitel 485 106 325
reditel(zavinac)ogl.cz
Radka Kuchtová Tajemnice ředitele, programový pracovník 778 465 055
Pavel Gruncl Správce budovy 770 155 469
  Oddělení odborných činností  
Mgr. Jana Farská Hájková Kurátorka 770 189 874
jana.farska(zavinac)ogl.cz
MgA. Bc. Daniela Kytlicová Galerijní edukátorka 724 834 554
Mgr. Jan Randáček Mezinárodní odborná spolupráce 485 106 325
PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D. Vědeckovýzkumný pracovník 485 106 325
  Oddělení správy sbírek  
Bc. Helena Bajzíková Odborný registrátor, správa depozitáře 724 834 571
PhDr. Michaela Kubišová Správa depozitáře, kurátorka 778 765 525
Bc. Jaroslav Trojan Dokumentátor, produkční 725 890 248
Věra Tumajerová Knihovnice 485 106 325
Mgr. Pavla Vosátková, ak. mal. Restaurátorka 485 106 325
  Provozně-ekonomické oddělení  
Mgr. Bc. Vladislav Mareš Vedoucí oddělení, bezpečnostní pracovník 602 560 029
Petra Stolín Froese PR manažerka, produkční 724 834 546
petra.froese(zavinac)ogl.cz
Lenka Holubetzová Pokladní 485 106 321
Přemysl Machálek Instalační technik 602 878 932
Hedvika Poiselová Hlavní účetní 725 559 279
Eva Surmajová Pokladní 485 106 321

Ostatní emailové adresy zaměstnanců mají tvar jmeno.prijmeni@ogl.cz

 Pokladna  485 106 321 
 723 588 829
 Knihovna  knihovna(zavinac)ogl.cz
 Objednávky doprovodných programů pro školy  485 100 435

 

Bc. Roman Šikola Pověřenec pro ochranu osobních údajů 485 226 356 poverenec(zavinac)ogl.cz

Více o ochraně osobních údajů si můžete přečíst zde

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace je zapsaná v Obchodním rejstříkuu Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 526, F 8376/2004 - F 20670/2004.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. (KOMBCZPPXXX)

Číslo účtu: 3338461/0100

IBAN: CZ68 0100 0000 0000 0333 8461

IČO: 00083267

DIČ: CZ00083267 (organizace není plátcem DPH)

Datová schránka: 3pwk6tg

!
!
!