Kontakty

 

 Mgr. Bc. Vladislav Mareš Ředitel  602 560 029
 Radka Kuchtová  Tajemnice ředitele, programový pracovník   778 465 055 
 Roman Čeřovský  Správce budovy  607 091 371
  Oddělení odborných činností  
 M.A. Johana Kabíčková Vedoucí oddělení, kurátorka  727 854 309
 MgA. Bc. Daniela Kytlicová Galerijní edukátorka  724 834 554
 Mgr. Jan Randáček Mezinárodní odborná spolupráce  485 106 325
 PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D. Vědeckovýzkumný pracovník  485 106 325
  Oddělení správy sbírek  
 Bc. Helena Bajzíková Odborný registrátor, správa depozitáře  724 834 571
 PhDr. Michaela Kubišová Správa depozitáře  778 765 525
 Bc. Jaroslav Trojan Dokumentátor, produkční  725 890 248
 Věra Tumajerová Knihovnice  485 106 325
 Mgr. Pavla Vosátková, ak. mal. Restaurátorka  485 106 325
  Provozně-ekonomické oddělení  
 Mgr. Bc. Vladislav Mareš Vedoucí oddělení, bezpečnostní pracovník  602 560 029
 Petra Froese PR manažerka, produkční  724 834 546
 Lenka Holubetzová Pokladní  485 106 321
 JUDr. Ivo Kadlec, CSc. Právní podpora             485 106 325
 Přemysl Machálek Instalační technik  602 878 932
 Hedvika Poiselová  Hlavní účetní  725 559 279
 Eva Surmajová Pokladní  485 106 321

Emailové adresy zaměstnanců mají tvar jmeno.prijmeni@ogl.cz

 Pokladna  485 106 321 
 723 588 829
 Knihovna  knihovna(zavinac)ogl.cz
 Objednávky doprovodných programů pro školy  485 100 435

 

Bc. Roman Šikola Pověřenec pro ochranu osobních údajů 485 226 356 poverenec(zavinac)ogl.cz

Více o ochraně osobních údajů si můžete přečíst zde

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace je zapsaná v Obchodním rejstříkuu Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 526, F 8376/2004 - F 20670/2004.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. (KOMBCZPPXXX)

Číslo účtu: 3338461/0100

IBAN: CZ68 0100 0000 0000 0333 8461

IČO: 00083267

DIČ: CZ00083267 (organizace není plátcem DPH)

Datová schránka: 3pwk6tg

!
!
!