O lektorském centru

Posláním programů Lektorského centra je žáky blíže seznámit s galerijním prostředím, ve kterém ztratí ostych z tvorby a případné pocity obav z prostředí, se kterým přicházejí do kontaktu poprvé.
Návštěva takto esteticky podnětného prostředí je nezprostředkovatelná působením jiných médií.

Při objednání programu uvádějte věkovou skupinu, počet žáků, jméno a kontakt na vyučujícího učitele. Zároveň nás nezapomeňte upozornit na skutečnost, že jsou ve Vaší třídě žáci se speciálními potřebami - rádi Vám vyjdeme vstříc.

Pokud si přejete, aby Vám byla aktuální nabídka zasílána pravidelně na e-mailovou adresu, kontaktujte nás (lektorske@ogl.cz). Ještě před návštěvou galerie Vám můžeme poskytnout jakékoliv dodatečné informace o průběhu programu. Nezdráhejte se zeptat.


Všechny další informace o programech, prezentace, případně fotografi e Vám poskytneme na vyžádání. Fotografi e z programu Vám rádi zašleme e-mailem. 

 

MgA. Petra Kašková 725 558 413
MgA. Petra Škachová 778 765 525
kancelář Lektorského centra 485 100 435