Navštivte nás!

Aktuální epidemická opatření proti šíření onemocnění Covid-19 platná v naší galerii ke dni 1. říjnu 2021

 

Oblastní galerie Liberec je veřejnosti přístupna v souladu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (č. j.: MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN ze dne 27. září 2021 a 22. 10. 2021 a č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ze dne 27. října 2021).

 

Návštěvníky prosíme o dodržování následujících opatření:

Dodržujte rozestupy minimálně 1,5 metru od osob, které nejsou členy Vaší domácnosti.

V prostorách galerie mějte neustále nasazený respirátor nebo obdobnou ochranu nosu a úst s účinností minimálně 94 %, nebo jiný ochranný prostředek, jehož použití můžete prokázat lékařským potvrzením. Respirátor též obdržíte v naší pokladně.

Dbejte hygienických opatření – pravidelně si myjte i dezinfikujte ruce.

Cítíte-li příznaky onemocnění, návštěvu galerie odložte.

Dbejte organizačních pokynů pracovníků galerie.

Počet účastníků při komentovaných prohlídkách a volnočasových aktivitách je omezen na maximálně 20 osob. Zarezervujte si svou účast telefonicky na čísle +420 485 106 321, nebo e-mailem na adrese oblgal@ogl.cz! Bez předchozí rezervace není vstup na komentovanou prohlídku možný.

Dalších doprovodných programů (např. vernisáže, koncerty, dernisáže apod.) se návštěvníci starší 6 let mohou zúčastnit za těchto podmínek:  

  • nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 (např. horečka, suchý kašel, únava, dušnost, bolesti svalů a kloubů apod.) a současně
  • splňují podmínky T-N-O.

T-N-O:

Podmínky T-N-O splňuje osoba, která je schopna:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní (po 1. listopadu 2021 nejvýše 72 hodin),
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (po 1. listopadu 2021 nejvýše 24 hodin),
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

K prokázání bezinfekčnosti mohou návštěvníci využít aplikaci Tečka.

 

Na komentované prohlídky a vzdělávací programy poskytované v rámci vzdělávání, jichž se účastní pouze děti, žáci nebo studenti jedné školy a jejich pedagogický doprovod, se výše uvedené podmínky nevztahují.

V případě účasti dětí do 18 let na volnočasových aktivitách, organizovaných naší galerií, prosíme o poskytnutí údajů v rozsahu identifikace účastníků (jméno a příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) pro účely případného epidemiologického šetření. Tyto údaje budou uchovány po dobu 30 dnů od poskytnutí služby.

 

Přes tato opatření věříme, že Vás návštěva naší galerie potěší a přinese Vám mimořádné zážitky.

 

Vstupné

Výstava Obrazy zášti a Expozice
Plné vstupné   
Snížené vstupné     
Rodinné jednorázové
*max. 2 dospělé osoby a 5 dětí

150,00
100,00
300,00

Expozice
Plné vstupné 
Snížené vstupné 
Rodinné jednorázové
*max. 2 dospělé osoby a 5 dětí


100,00
50,00
200,00

Vstupenka roční – nepřenosná
* 1 dospělá osoba
* služby knihovny
* komentované prohlídky

350,00

Vstupenka rodinná – roční nepřenosná
* rodinná max. 2 dospělé osoby a 5 dětí
* služby knihovny
* komentované prohlídky

  700,00

Komentovaná prohlídka    

 50,00

Dárkové poukazy je možné zakoupit v hodnotě vstupného.

 

Kulturní akce
* plné vstupné
* snížené vstupné (děti od 6 do 18 let, osoby 65+)
* děti do 6 let


150,00
100,00
0,00

Edukační program
* děti MŠ, žáci a studenti
* pedagogický doprovod

 

20,00
0,00

Víkendová dílna
* dospělý
* děti 3–18 let
* děti do 3 let


100,00
30,00
0,00

Workshop s umělcem
* dospělý
* děti 3–18 let
* děti do 3 let


100,00
30,00
0,00

Dětský výtvarný ateliér (děti 6–12 let)
* 1 lekce
* 2 lekce
* 5 lekcí


300,00
500,00
1 700,00

Výtvarný kroužek ČTVRT–ART–EK (děti 6–12 let)

1 000,00

Výtvarný kroužek ST–ART (dospělí)

5 000,00

                         

Osoby, které mohou využívat snížené vstupné:

Žáci a studenti nebo držitelé průkazu ISIC 
Držitelé karty IYTC, EYCA, ALIVE 
Pedagogové všech stupňů škol, karta ITIC
Členové Klubu přátel výtvarného umění 
Senioři po dovršení věku 65 let 
Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Města Turnov – hrad Valdštejn v období od
1. 9. – 31. 12. 2021 – dospělým, kteří se prokážou vstupenkou z hradu Valdštejn je poskytnuto snížené vstupné; dětem, žákům a studentům je poskytnut vstup volný.

 

Osoby, které jsou osvobozeny od vstupného:

Děti do 6 let 
Pedagogický dozor žáků a studentů, průvodci hromadných výprav cestovních kanceláří 
Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P 
Zástupci sdělovacích prostředků po předložení průkazu 
Držitelé průkazek ICOM; ICOMOS; International Associations of Art; Rady galerií ČR a SR; Asociace výtvarných pedagogů; Unie výtvarných umělců a novinářů; Uměleckohistorické společnosti v českých zemích; Červeného kříže 
Členové Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků; Členové INSEA – Česká sekce INSEA
Žáci a studenti vysokých a středních škol se zaměřením na dějiny umění, architekturu, design a výtvarné umění a žáci Středního odborného učiliště a Učiliště textilního, obor uměleckořemeslné zpracování textilu 
Jednorázové vstupenky vydané Oblastní galerií Liberec

Osoby uplatňující nárok na volný vstup do galerie se musí prokázat odpovídajícím dokladem, jinak jejich nárok na volný vstup zaniká.

Celý ceník vstupného a edukačních služeb naleznete ke stažení [zde].

 

Jak se k nám dostanete?

Autem

Můžete parkovat v ulicích Vítězná nebo U Obchodní komory. Parkování v ulici Vítězná je zpoplatněné. Upozorňujeme návštěvníky na omezenou kapacitu parkovacích míst v okolí galerie! 

Tramvají

Číslo 2, 3 jeďte do stanice Muzeum-galerie lázně (směr Lidové sady). Tramvajová zastávka je přímo před vstupem do galerie.

Přístupnost galerie

Celá budova galerie je bezbariérová! Handicapovaní mohou parkovat ve Vítězné ulici na vyhrazené parkovacím místě v bezprostřední blízkosti vstupu do galerie.

Možnosti platby 

Přijímáme platby kartou.

!
!
!