Navštivte nás!

 

Vstupné

Stálé expozice

dobrovolné vstupné

Velké výstavy / výstavní sezona
Plné vstupné   
Snížené vstupné     
Rodinné jednorázové
*max. 2 dospělé osoby a 3 děti

160,00
100,00
350,00

Malé výstavy / mimo výstavní sezonu
Plné vstupné 
Snížené vstupné 
Rodinné jednorázové
*max. 2 dospělé osoby a 3 děti


80,00
50,00
170,00

Vstupenka roční – nepřenosná
* 1 dospělá osoba
* komentované prohlídky

450,00

Vstupenka rodinná – roční nepřenosná
* rodinná max. 2 dospělé osoby a 3 děti
* komentované prohlídky

  800,00

Komentovaná prohlídka    

 ZDARMA po zakoupení vstupného

Dárkové poukazy je možné zakoupit v hodnotě vstupného.

 

Kulturní, individuální akce


vstupné určeno zveřejněním

Edukační program
* děti MŠ, žáci a studenti
* pedagogický doprovod

 

30,00
0,00

Víkendová dílna (akce pro děti)
* dospělý (doprovod)
* děti 3–18 let
* děti do 3 let


0,00
50,00
0,00

Rodinný program (akce s umělcem či kurátorem)
* dospělý
* děti 3–18 let
* děti do 3 let


50,00
50,00
0,00

Dětský výtvarný ateliér (děti 8–14 let)
* 1 lekce
* 2 lekce
* 5 lekcí


400,00
750,00
1 900,00

Výtvarný kroužek ČTVRT–ART–EK (děti 8–14 let)

1 000,00

 

 

 

Oblastní galerie je součástí projektu Libereckého kraje a ZOO Liberec, kdy je možné zakoupit společnou vstupenku do vybraných kulturních institucí regionu na adrese eLpass Grande | eLpass (zooliberec.cz)

                         

Osoby, které mohou využívat snížené vstupné:

Žáci a studenti nebo držitelé průkazu ISIC 
Držitelé karty IYTC, EYCA, ALIVE, ART Antiques 
Pedagogové všech stupňů škol, karta ITIC
Členové Klubu přátel výtvarného umění 
Senioři po dovršení věku 65 let 

 

Osoby, které jsou osvobozeny od vstupného:

Děti do 6 let 
Senioři nad 75 let věku
Pedagogický dozor žáků a studentů, průvodci hromadných výprav cestovních kanceláří 
Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P 
Zástupci sdělovacích prostředků po předložení průkazu 
Držitelé průkazek ICOM; AMG - Asociace muzeí a galerií, z.s.; International Associations of Art; Rady galerií ČR a SR; Asociace výtvarných pedagogů; Unie výtvarných umělců a novinářů; Uměleckohistorické společnosti v českých zemích; Červeného kříže 
Členové Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků; Městká muzea v Žitavě; držitelé zlaté Jánského plakety
Žáci a studenti vysokých a středních škol se zaměřením na dějiny umění, architekturu, design a výtvarné umění a žáci Středního odborného učiliště a Učiliště textilního, obor uměleckořemeslné zpracování textilu 
Jednorázové vstupenky vydané Oblastní galerií Liberec

Osoby uplatňující nárok na volný vstup do galerie se musí prokázat odpovídajícím dokladem, jinak jejich nárok na volný vstup zaniká.

 

Jak se k nám dostanete?

 

Tramvají

Číslo 2, 3 jeďte do stanice Muzeum-galerie lázně (směr Lidové sady). Tramvajová zastávka je přímo před vstupem do galerie.

Autem

Nejlepší je nechat auto v parkovacím domě u sídla Krajského úřadu Libereckého kraje, dále pak pěšky ca 30 min. nebo tramvají 2, 3. Pokud autem musíte, můžete parkovat v ulicích Vítězná nebo U Obchodní komory. Parkování v ulici Vítězná je zpoplatněné. Upozorňujeme návštěvníky na omezenou kapacitu parkovacích míst v okolí galerie! 

Přístupnost galerie

Celá budova galerie je bezbariérová! Parkování pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je možné zajistit po dohodě (tel: 485 106 321).

Možnosti platby 

Přijímáme platby kartou.

!
!
!