Navštivte nás!

Aktuální epidemická opatření proti šíření onemocnění Covid-19 platná v naší galerii

 

Oblastní galerie Liberec je veřejnosti přístupna v souladu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (čj. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN ze dne 29. června 2021 a čj. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25. června 2021).

 

Návštěvníky prosíme o dodržování následujících bezpečnostních opatření:

Dbejte organizačních pokynů pracovníků galerie – kapacita veřejných prostor galerie je podle aktuálních opatření 75 osob současně.

Dodržujte rozestupy minimálně 2 metry od osob, které nejsou členy Vaší domácnosti.

V prostorách galerie mějte neustále nasazený respirátor nebo obdobnou ochranu nosu a úst s účinností minimálně 94 %. V případě nutnosti můžete respirátor zakoupit v naší pokladně.

Dbejte hygienických opatření – pravidelně si myjte i dezinfikujte ruce.

Cítíte-li příznaky onemocnění, návštěvu galerie odložte.

Počet účastníků na komentovaných prohlídkách je omezen. Zarezervujte si svou účast telefonicky na čísle +420 485 106 321, nebo e-mailem na adrese oblgal@ogl.cz! Bez předchozí rezervace není vstup na komentovanou prohlídku možný.

 

Skupinové prohlídky:

Skupinových prohlídek se nesmějí zúčastnit osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 (např. horečka, suchý kašel, únava, dušnost, bolesti svalů a kloubů apod.).

V případě skupinových prohlídek o celkovém počtu vyšším než 10 osob musí jejich účastník (s výjimkou dětí do 6 let) prokázat, že splňuje následující podmínky:

 - absolvoval/la nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- absolvoval/la nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- byl/la očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo jedné dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo

- prodělal/la laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

- absolvoval/la v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- absolvoval/la ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

K prokázání bezinfekčnosti mohou návštěvníci využít aplikaci Tečka.

Přes tato opatření věříme, že Vás návštěva naší galerie potěší a přinese Vám mimořádné zážitky.

 

Jak se k nám dostanete?

Autem

Můžete parkovat v ulicích Vítězná nebo U Obchodní komory. Parkování v ulici Vítězná je zpoplatněné. Upozorňujeme návštěvníky na omezenou kapacitu parkovacích míst v okolí galerie! 

Tramvají

Číslo 2, 3 jeďte do stanice Muzeum-galerie lázně (směr Lidové sady). Tramvajová zastávka je přímo před vstupem do galerie.

Přístupnost galerie

Celá budova galerie je bezbariérová! Handicapovaní mohou parkovat ve Vítězné ulici na vyhrazené parkovacím místě v bezprostřední blízkosti vstupu do galerie.

Možnosti platby 

Přijímáme platby kartou.

!
!
!