Přeskoč na obsah

Není malých mistrů Německá grafika 16. století ze sbírky OGL

15. 12. 2016 – 5. 3. 2017 Místo konání Grafický kabinet Krátkodobá výstava Kurátor Markéta Kroupová

Termínem „malí mistři“ se označuje skupina rytců, kteří navazovali na mistrovské grafické umění Albrechta Dürera (1471–1528) většinou přímo v jeho domovském městě Norimberku. Malí mistři je protimluv, a je tedy zřejmé, že se nejedná o mistry malé svým významem, nýbrž formátem, s nímž pracovali. Obdivujeme tak jejich precizní a jemné mědirytiny v miniaturních velikostech. Obzvláště dnes, kdy se vše zvětšuje a bobtná, můžeme ocenit, jak skvělou práci odvedli na prostoru velikosti několika centimetrů čtverečních.

Z „malých mistrů“ jsou v Oblastní galerii Liberec díky odkazu sběratele Dr. Antona Randy (1864–1918) zastoupeni všichni čtyři kromě Albrechta Altdorfera, který ale častěji bývá prezentován jako člen Dunajské malířské školy. Mezi „malé mistry“ řadíme bratry Barthela Behama a Hanse Sebalda Behamy, Heinricha Altegrevera a Georga Pencze, jenž jako jediný byl přímým Dürerovým žákem.

Všichni čtyři umělci začali být činní po roce 1520 a do jejich osudů zasáhla německá reformace, Německá selská válka a s tím spojená změna celé společnosti. Nejdramatičtější období zažívali v letech 1524 a 1525, kdy reformace v Norimberku zvítězila a oni jako zastánci katolické víry byli z města vyhnáni. Jejich vyhnanství sice trvalo jen několik měsíců, ale jejich postavení ve městě se natolik proměnilo, že se stejně rozhodli z Norimberku odejít každý svým směrem. Jediný, kdo zůstal, byl Georg Pencz, který naopak udělal kariéru jako oficiální městský malíř, jímž byl jmenován roku 1532.

Během několika let se v důsledku náboženské reformace a postupu luteránství i humanistických myšlenek změnila celá společnost a její potřeby. Pro katolickou církev už nebylo potřeba vytvářet tolik kompozic s náboženskými motivy. Transformovala se poptávka, objednavatelé se rodili v řadách šlechty i měšťanů. Na tyto změny umělci museli svojí nabídkou reagovat. Vedle církevních námětů, obsahově uzpůsobených luteránské víře, se zhusta prosazovaly motivy mytologické, světské i ornamentální. Vedle Dürerova vlivu intenzivně přijímali také podněty z italské renesance.

Výstava představující výběr z prací „malých mistrů“ připomene i grafické dílo jejich velkého vzoru Albrechta Dürera, které rovněž ukrývá liberecký depozitář. Půvabné renesanční miniatury doplní i řada textů a časová osa pro lepší představu o historických souvislostech.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.