Přeskoč na obsah

Birgitt Fischer Mezi lesy / Zwischen den Wäldern

8. 6. – 3. 9. 2017 Místo konání Grafický kabinet Kurátor Markéta Kroupová

Liberecká galerie se připojuje k projektu Česko-německé kulturní jaro 2017 řadou letních výstav. Bylo příhodné pro výstavu vybrat jedinou profesionální malířku, která pochází z Německa a dlouhodobě žije v České republice, a to Birgitt Fischer. Autorka se ve svém malířském díle věnuje tématu rozdílnosti i podobnosti Čechů a Němců, české a německé kultury, jazyka a stereotypů, jak na ně nazíráme. Charakteristické rysy obou národů představuje s osobitým humorem a nadsázkou. Jako hrdinku svých obrazů si vybrala sebe samu. Ne však v podobě tradičního autoportrétu, ale schematické geometrizující figury. Pro její plošnou malbu je charakteristický rast a řád. Prostřednictvím svých prací sice hledá svoji vlastní identitu, ale její vlastní zážitky z asimilace v Česku lze zobecnit.

OGL se ve svém výstavním plánu mimo jiné soustředí na mapování německy mluvících autorů žijících na českém území v meziválečné době. Výstava současného německy mluvícího umělce žijícího v Česku je vhodným doplněním těchto galerijních aktivit a zapadá do dlouhodobé výstavní koncepce. Výstava reflektuje rozdíly mezi národy, ale zároveň poukazuje na těsně provázanou minulost a jazyk, ze kterých stále čerpáme. Konceptuálně pojatá malba Birgitt Fischer přispívá k pochopení cizí, ale přesto velmi blízké kultury, což je v dnešní době ceněno. Kromě zcela nových obrazů bude autorka malovat přímo v prostoru výstavního sálu a očekává interakci návštěvníků během trvání výstavy.

Brigitt Fischer také pracuje s jazyky obou států. Zdůrazňování rozdílů mezi jednotlivými zeměmi bývá často politicky využíváno. Bez politických hranic by snad tyto rozdíly nebyly v pohraničních oblastech tak silně vnímány. Ostatně na pravé i na levé straně hranic žijí lidé v téměř identické krajině, a vytvořili si proto také podobné tradice. S řečí je to podobné. Ani ona nekončí jednoduše na hranicích, které se v průběhu století stále měnily, ale plyne sem tam, rozšiřuje se a spojuje oba světy. Tyto společné rysy by měly být nezávisle na historických událostech využity, aby bylo možné společně navázat dialog.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.