Přeskoč na obsah

Tomáš Kajánek / Creative Commons Intervence č. 15

28. 6. – 8. 9. 2019 Místo konání Sál 2NP Výstava Kurátor Karin Kottová

Tomáš Kajánek se ve své práci dlouhodobě zabývá tématem (virtuální) manipulace s lidským tělem a jeho vztahem k objektům, nástrojům, či situacím, které testují jeho hranice. Současné podoby tělesnosti i její extrémní polohy úzce souvisejí se systémovým nastavením pozdního kapitalismu. Jsou spoluurčovány dobou tekutých virtuálních světů a mediální post-pravdy, ve které se „pevné“ hodnoty jako je autorství, etika, nebo zodpovědnost rozplývají a rozmazávají do těžko uchopitelných entit. Kdo je autorem, když si umělec „vypůjčí“ video volně distribuované na stránkách YouTube, které samo čerpá z dalších zdrojů, jejichž tvůrce mnohdy už ani není možné dohledat? Kdo je zodpovědný za smrt, která se stala nepředvídaným důsledkem nebezpečné výzvy určené pro masové sbírání kliků a lajků? Kdo si může dovolit za účelem vytváření online obsahu zacházet s jinými, mnohdy znevýhodněnými lidmi, a z jakého mandátu? A konečně, jak nakládat s „DIY zábavním průmyslem“, který vzniká na základě podobně nekontrolovatelných principů? Kdo jeho produkty konzumuje, a jak svými preferencemi spoluutváří jejich i vlastní realitu? Výstava Tomáše Kajánka v Oblastní galerii Liberec je prezentovaná v rámci série Intervencí realizovaných ve spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého. Projekt volně navazuje na Kajánkovu práci vzniklou v rámci loňského ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, kde umělec jako dvojici „automatizovaných YouTubeových kliků“ představil znepokojivý diptych videí živě streamovaných z internetu, tematizujících úzkost, smrt a spektakularizaci skutečnosti.

Tomáš Kajánek studuje v Ateliéru bez vedoucího. V roce 2016 absolvoval Mezinárodní letní uměleckou akademii v rakouském Salzburku a zúčastnil se rezidencí v nizozemském Rotterdamu a belgických Antverpách. . Kajánek pracuje převážně s médiem fotografie, videa a performance. Ve své práci vstupuje do mezer, které nachází na hranách společenských jevů. Svými akcemi tak akcentuje konkrétní problémy současné společnosti – například vztah většinové společnosti k menšinám, či užitečnost i rizika veřejně dostupných nových technologií. Častým inspiračním zdrojem jeho práce je YouTube a jiné platformy pro sdílení kreativního obsahu. Jeho performance obsahují nezřídka prvek vystavení vlastního těla náročnému fyzickému výkonu či dokonce fyzickému ohrožení. Zároveň tématizuje i médium performance jako takové, stejně tak, jako otázku lidské a umělecké angažovanosti. V roce 2018 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.