Přeskoč na obsah

Mystika hygieny Role těla, zdraví a hygieny ve vazbě na s tím spojenou estetiku v tvorbě současných umělců.

17. 5. – 1. 9. 2019 Místo konání Podbazénová hala Výstava Kurátor Lenka Sýkorová, Viktor Čech

Mezinárodní kurátorský projekt, do kterého jsou přizváni András Czéfalvay (SK), Juraj Gábor (SK), Tomáš Roubal (CZ), Anetta Mona Chisa – Lucia Tkáčová (RO/SK) a David Vojtuš (CZ) představí roli těla, zdraví a hygieny ve vazbě na s tím spojenou estetiku v tvorbě současných umělců.

Lázně byly v době svého antického vzniku místem nejen hygienickým v novodobém slova smyslu, ale především místem komplexní očisty a regenerace jedince ve smyslu tělesném i psychickém. Tento pravzor ohromných římských lázeňských komplexů zcela nevymizel z mysli ani architektů, lékařů a politiků při stavbě jejich moderních analogií, které začaly vznikat i v severočeských městech kolem roku 1900. Jedním takovým místem je i sídlo Oblastní galerie Liberec, bývalé městské lázně Františka Josefa I. z roku 1902.

Estetika hygieny vyzařující na nás dodnes z architektury a výzdoby těchto historizujících a secesních staveb je něčím, co úzce souvisí s oním moderním kultem antického ideálu, který dobře vyjadřuje zbanalizovaný slogan „v zdravém těle zdravý duch“. Ten nám v mnoha různých mutacích a podobenstvích neustále předhazuje i dnešní konzumní kultura a její vizuální reprezentace, v mnoha jejích podobách. Stručně řečeno, stejně jako se z našeho těla stala komodifikovaná oblast, na níž cílí řada produktů, tak se zbožím stalo i naše zdraví. Dnešní tělo je objektem obchodu. Chápání těla jako objektu, který můžete vlastnit a používat dle své kupní síly, bylo ostatně blízké i otrokářské antice.

Současní umělci se této problematiky ve svých pracích dotýkají velice často. A to v širokém spektru od konceptuálně pojaté a kriticky angažované tvorby, až naopak po tvorbu, která se zajímá především právě o onu zmíněnou estetiku zdraví, těla a hygieny ve vztahu k současné vizuální kultuře. Právě tuto „výtvarnější“ oblast současného umění vztahujícího se k tomuto tématu by měl představit náš výstavní projekt.

Celkový rámec výstavy utváří site-specific instalace od Juraje Gábora, která vychází z konceptu výstavy v rovině mentální očisty, přes jasně viditelnou symboliku očisty vodou. Nosná konstrukce pomyslně evokující vodní hladinu odkazuje k původnímu účelu sálu, bývalému bazénu. Návštěvník proplouvá prostorem a ocitá se mezi nebem – skleněným stropem a dnem. Síla dřevěných vln tkví v pravidelnosti a měkkosti vedoucí ke zklidnění mysli. Zároveň se jedná o architekturu výstavy, když jsou ostatní díla vystavena na této dřevěné platformě a výsledná křivka zvlnění s nimi koresponduje.

Kurátorská koncepce Lenka Sýkorová, Viktor Čech, produkce Anna Habánová

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.