Přeskoč na obsah

Fenomén Charlemont Eduard, Hugo a Theodor

17. 5. – 9. 9. 2018 Výstava Kurátor Zuzana Štěpanovičová

Výstava představí malířskou a kreslířskou tvorbu Eduarda Charlemonta (1848–1906) a ve výběru budou zastoupeny také práce jeho bratrů, malíře Huga (1850–1939) a sochaře Theodora (1859–1938).

Dílo bratrů Charlemontových bude představeno v kontextu předních středoevropských umělců, jako byli například Václav Brožík, Hans Makart, Josef Václav Myslbek, Viktor Tilgner ad. Obrazy a kresby ze sbírek Oblastní galerie Liberec doplní zápůjčky z českých a moravských institucí. Projekt nabídne divákům také kulturně historickou část, v jejímž rámci bude představen automobil Benz Victoria Theodora Liebiega ml. ze sbírek Národního technického muzea v Praze. Jedná se o první automobil na českém území vůbec (třetí v celém Rakousko-Uhersku), který se navíc stal námětem obrazu Huga Charlemonta. Výstava si klade za cíl upozornit na jména v dějepisu umění, která zůstávala stranou pozornosti a kolem nichž dosud panují nejasnosti.

Malíř Eduard Charlemont sehrál významnou roli při tvorbě sbírky libereckého velkoprůmyslníka Heinricha Liebiega a jako znalec vídeňských i pařížských ateliérů a galerií se stal jeho poradcem. Pro rozvětvenou rodinu Liebiegů nicméně pracovali i jeho bratři Hugo a Theodor. Paradoxem však zůstává, že ačkoliv byl Eduard Charlemont po přesídlení do Paříže dle pramenů mimořádně oslavován, jeho věhlas se zpátky do střední Evropy nepřenesl. Jeho dílo je v současnosti rozptýleno po celém světě především v soukromých sbírkách a jedinou výjimku tvoří liberecká galerie, jež spravuje početný soubor jeho děl figurálního žánru a portrétů. V současné době je známější Eduardův bratr Hugo, který se věnoval všem malířským oborům a vynikal i v grafických technikách. Patrně nejznámější jsou jeho krajiny ve stylu náladového impresionismu. Sochař Theodor pracoval v duchu pozdního historismu, zabýval se portréty, reliéfy a medailony a svými návrhy na pomníky spoluvytvářel podobu měst.   

K výstavě bude vydána doprovodná publikace.

Autoři výstavy: Zuzana Štěpanovičová, Kristýna Hochmuth, Adam Hnojil

Architektonické řešení: Adam Hnojil

Grafické řešení: Michael Čtveráček

Doprovodný program

Komentované prohlídky

20. 5. v 15.00 Komentovaná prohlídka s Kristýnou Hochmuth

7. 6. v 10.30 a 17.00 Komentovaná prohlídka se Zuzanou Štěpanovičovou 

24. 6. v 15.00 Komentovaná prohlídka s Kristýnou Hochmuth

19. 7. v 10.30 a 17.00 Komentovaná prohlídka s Adamem Hnojilem

2. 8. v 10.30 a 17.00 Komentovaná prohlídka se Zuzanou Štěpanovičovou

16. 8. v 10.30 a 17.00 Komentovaná prohlídka s Kristýnou Hochmuth

9. 9. v 15.00 Komentovaná prohlídka se Zuzanou Štěpanovičovou

Koncert

  1. 9. v 16.00 Koncert komorního souboru Regnis, zazní skladby L. Janáčka, B. Smetany, A. Dvořáka a J. Ježka.
Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.