Přeskoč na obsah
5. 4. 2023
Tisková zpráva

NOVĚ JMENOVANÝ ŘEDITEL OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC FILIP SUCHOMEL PŘEDSTAVUJE SVÉ VIZE

Oblastní galerie Liberec, pátá největší galerie v České republice, má od března letošního roku nového ředitele. Stal se jím uznávaný historik umění, japanolog a pedagog Filip Suchomel. Odborná komise ho vybrala ze šesti uchazečů v listopadu minulého roku poté, co nastínil svou představu vedení této významné instituce. Filip Suchomel plánuje vytvořit z Oblastní galerie kulturní, sociální a intelektuální centrum pro město, kraj i širší příhraniční region a udělat z ní vyhledávané místo odpočinku, relaxace, sociálních kontaktů a vzdělávání.

Oblastní galerie Liberec spravuje sbírky více než 21 tisíc uměleckých děl a i nový ředitel se chce zaměřit na další rozvoj sbírkového fondu a na jeho ochranu pro další generace. „Sbírka nesmí být mrtvým organismem, ale naopak musí být nadále soustavně a systematicky budována, a proto bude galerie ve spolupráci se svým zřizovatelem aktivně usilovat o pravidelnou akviziční činnost se zaměřením nejen na rozvoj umění v regionu, ale i mapování hlavních uměleckých tendencí v celé ČR a střední Evropě, “ vysvětluje a dodává: „Prezentace sbírkového fondu se v každém moderním muzeu umění musí stát základním kamenem jeho aktivit.“ Pro Suchomela a jeho kurátorský tým bude prioritou co největší divácky atraktivní zpřístupnění vlastních sbírkových fondů v nově koncipovaných moderních stálých nebo dlouhodobých expozicích, stejně jako důsledná digitalizace a prezentace sbírkového fondu na online platformách.

Nedílnou součástí nových prezentačních aktivit galerie je pro Suchomela vytvoření vyváženého výstavního plánu, který bude definovat jasnou výstavní strategii opírající se především o vědeckovýzkumnou činnost kmenových kurátorů se zvláštním důrazem na specifický výstavní prostor galerie. Ve výstavní činnosti se v následujících letech Oblastní galerie zaměří na pět základních pilířů, které dohromady vytvoří kurátorsky a odborně vyvážený výstavní program.

Linie Evropská (globální) bude orientovaná na mezinárodní výstavní projekty. Půjde o určitý dialog českého moderního
a současného umění s českou i mezinárodní scénou, s důrazem na střední Evropu nebo na kmenový fond galerie. Filip Suchomel zde plánuje využít své tuzemské i zahraniční kontakty k navázání spolupráce s jinými sbírkotvornými institucemi
a umělci. Tento typ realizací bude v letošním roce zastoupen výstavou významného japonského animátora Kódži Jamamury, která proběhne v květnu ve spolupráci s mezinárodním festivalem Anifilm.

Dalším pilířem uměleckého směřování galerie bude Linie Národní (lokální), která se zaměří především na monografické výstavy významných představitelů regionální, české či středoevropské výtvarné scény 20. a 21. století, kterou můžou doplnit krátkodobé intervence do budoucí stálé expozice s cílem interakce mezi uměleckými díly rozdílného charakteru. Do této linie spadají výstavy Libuše Dlaboly Pražákové, která bude zahájena 1. června a rozsáhla výstava Patrika Hábla, která se uskuteční na podzim.

Třetím pilířem institucionálních aktivit se stane Linie Výzkumná. Široké veřejnosti budou zpřístupněny výsledky vědecko-výzkumné práce odborného týmu galerie formou tematických výstav, primárně zaměřených na významné kapitoly středoevropských dějin umění 19. až 21. století se silným domácím i regionálním kontextem. Již letos v rámci této linie galerie představí soubor několika restaurovaných skulptur z 15. až 17. století z vlastního sbírkového fondu v projektu
Času navzdory přibližujícím záslužnou odbornou práci restaurátorů.

Dalším tematickým pilířem galerijních aktivit je Linie Uměleckých nadějí. Liberecký kraj je významným kulturním centrem s výrazným akademickým zázemím a silnou umělecko-řemeslnou tradicí, představovanou nejen Technickou univerzitou Liberec, ale rovněž plejádou středních a vyšších odborných uměleckých škol. „Pro mě je naprosto nezbytné tuto tradici dále rozvíjet a prohloubit spolupráci vzdělávacích institucí s naší galerií formou prezentací tvorby mladé generace autorů ve start-upových výstavních projektech realizovaných ve spolupráci s uměleckými vysokými a středními školami v Čechách i v zahraničí,“ upřesňuje Filip Suchomel.

Posledním, nicméně stejně významným pilířem odborných aktivit Oblastní galerie Liberec bude podle Suchomela Linie Enviromentální, která předpokládá práci s veřejným prostorem. V plánu je oživení prostor zahrady a předpolí galerie, ale
i prezentace děl site specific ve veřejném prostoru města. Tato linie bude tento rok reprezentována site specific instalací Pasty Onera v Bazénové hale, která se pro veřejnost otevře 1. června a rovněž souborem několika výrazných exteriérových realizací nejvýznamnějších českých sochařů současnosti s cílem navnadit návštěvníky k prohlídce unikátních sbírek galerie.

Každé muzeum umění musí být pro návštěvníky přívětivým prostředím, kam se budou lidé opakovaně vracet, aby načerpali novou energii, impulsy dalšího osobního rozvoje nebo se jen oddali duševní relaxaci, “ vysvětluje Suchomel, který se s velkým odhodláním také angažuje v obnovení provozu galerijní kavárny. Nový ředitel od dubna prodloužil otevírací dobu a změny plánuje i v cenách vstupného. Edukativní činnost a doprovodné programy by se měly ještě více zaměřit na všechny cílové skupiny a galerie se pod vedením Filipa Suchomela chce také aktivněji podílet na spolupráci s dalšími příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje přípravou společných kulturně naučných programů či formou zvýhodněných společných vstupů do různých institucí. „Pan Filip Suchomel nás zaujal ve výběrovém řízení kromě nezpochybnitelné kvalifikace a vize také právě svou vstřícností a otevřeností ke spolupráci s ostatními příspěvkovými organizacemi. Osobně vidím v tomto kroku velký potenciál. Považuji za velmi prospěšné vytvořit systém vzájemného fungování, podpory a propagace těchto významných institucí našeho regionu,“ dodává Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana a radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Základní body zmíněné v koncepci rozvoje jsou již v dílčích krocích implementovány i do nově koncipovaného výstavního programu galerie na rok 2023 s částečnou návazností na starší plánované výstavní aktivity. Dva hlavní výstavní cykly tohoto roku budou realizovány výstavními projekty, které se veřejnosti otevřou 1. června 2023 a 9. listopadu 2023 s cílem oslovit co nejširší veřejnost. Tyto aktivity pak doplní menší výstavní realizace představující dílčí výsledky výzkumné práce odborného týmu instituce v návaznosti na aktuální témata soudobého dějepisu umění nebo se zaměřením na ochranu historického sbírkového fondu a jeho revitalizaci.

V neposlední řadě považuje Filip Suchomel za důležité i důslednou konsolidaci pracovního týmu a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců s cílem inspirovat každého z nich, ať už pracuje samostatně nebo ve spolupráci s ostatními,
k dosažení vytyčených cílů při naplňování poslání této významné kulturní instituce.

Tento web používá soubory cookie.
Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.
Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše