Přeskoč na obsah

Miloš Šejn Archivy a kabinety

14. 6. – 2. 9. 2012 Místo konání Liebiegův palác Kurátor Zuzana Štěpanovičová

V rámci cyklu letních výstav představujících tvorbu umělců spjatých s regionem připravuje Oblastní galerie v Liberci velkou retrospektivní výstavu výtvarného umělce a dlouholetého pedagoga Prof. Miloše Šejna, narozeného 10. srpna 1947 v Jablonci nad Nisou.

Miloš Šejn v letech 1990-2010 vedl studio konceptuální tvorby interdisciplinárního oddělení na Akademii výtvarných umění v Praze. Autor se rovněž více než patnáct let angažuje v organizování činnosti uměleckého centra laboratorního typu Bohemiae Rosa, zabývajícího se mezioborovými vztahy mezi historickou humanizovanou krajinou a individuální mentální a citovou úrovní člověka (projekty site specific art).

Tématem celoživotní tvorby Miloše Šejna je vzájemný vztah přírodních živlů, hledání společných zákonitostí mezi přírodní říší a výtvarnou formou díla a transformace pocitů člověka vznikajících v konkrétním místě krajiny - kterým je často Český ráj nebo Krkonoše - do mnohotvářné umělecké podoby, nová média nevyjímaje.

V prostorách celého přízemí galerie bude vystaven průřez autorovy tvorby počínaje obrazy, přes velkoformátové kresby, autorské knihy, fotografie, až po nová média a prostorové instalace. Výstava zahrne práce od konce 50. let 20. století do současnosti v takové podobě, jak to v případě tohoto autora nebylo dosud učiněno. Součástí projektu bude také autorova výstava fotografií a videosonických instalací v liberecké Galerii u Rytíře.

 

Viz také: 

http://www.sejn.cz/home/archives-cabinets

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.