Přeskoč na obsah

Jiří Kubový

20. 6. – 1. 9. 2013 Místo konání Liebiegův palác Kurátor Zuzana Štěpanovičová

Tvorba Jiřího Kubového je zcela solitérním jevem v současném výtvarném umění. Umělec pracuje s nanejvýš redukovaným tvaroslovím, v němž vyloučil rám i plochu obrazu.

Místo toho používá  sololitové útvary, dráty a provázky, které uplatňuje samostatně, přímo na stěně výstavního prostoru. Jeho základní inspirací je krajina, v případě liberecké výstavy také krajina Jizerských hor, ale i vzájemný vztah živlů, let ptáků, proudění vzduchu, apod. Kubového krajina se stává vzdušnou strukturou složenou jednotlivých znaků (kopců, kamenů, údolí, vodních toků) a vytváří vizuální metafory autorova uvažování o systému přírody.

O významném postavení autora na současné výtvarné scéně svědčí mj. jeho zastoupení v domácích i zahraničních sbírkách a taktéž jeho zařazení do publikace 909 Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990–2009.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.