Přeskoč na obsah

Jiří Dostál + 21 Srdce v Lázních

15. 12. 2016 – 26. 2. 2017 Místo konání Bazénová hala, Ochoz Krátkodobá výstava Kurátor Zuzana Štěpanovičová

Výstava Srdce v Lázních představuje nejnovější sochařské práce akademického sochaře Jiřího Dostála. Ty navazují dialog s uměleckými díly jednadvaceti studentů, kteří studovali na Střední uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou v oněch jednadvaceti letech, kdy zde Jiří Dostál působil jako pedagog a ředitel (Vojtěch Dostál, Filip Dvořák, Hanka Dýcková, David Hanvald, Jan Harant, Matěj Jakoubek, Jitka Jelínková, Gabriela Koukalová, Petra Lamačová-Čánská, Matyáš Machat, Jarmila Maturová, Josef Oplištil, Martin Jošt Pouzar, Ingrid Račková, Lucie Robinson, Tomáš Rýdl, David Segeta, Jakub Stepanovic, Josef Šafařík, Zdeněk Trs, Vladimír Véla).

V širokém vějíři různých výtvarných disciplín je možné spatřit obrazy, sochy, kresby a grafiky, ale i architektonické návrhy, medaile, šperky, realizace grafického designu, fotografie, světelné instalace i nová média.  

Jiří Dostál vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. Stanislava Libenského. Zpočátku pracoval jako návrhář Jablonexu, později jako samostatný výtvarník. Jeho sochy zdobí několik měst v severních a východních Čechách, Liberec a Jablonec nad Nisou nevyjímaje. Více je však známý jako malíř a medailér. V sedmdesátých a osmdesátých letech se stal výraznou a v určitém ohledu i dominantní osobností tzv. libereckého uměleckého okruhu. Od roku 1990 působil jako pedagog na SUPŠ v Jablonci nad Nisou, v letech 1991–2012 jako její ředitel. Zasloužil se o rozšíření studijního zaměření školy o nový obor propagační design a o zavedení Vyšší odborné školy se studijním oborem ražená medaile a mince. Ve všech oborech nabídl studentům prohloubenou výuku v malířské a kresební přípravě i v dějinách výtvarného umění. Přispěl ke vzniku partnerství s evropskými školami skla designu a medailérství, spolupracoval na rozvoji kulturně společenských vztahů měst Jablonec nad Nisou a bavorským Kaufbeuren. Paralelně se aktivně věnoval medailérství a v současnosti patří mezi nejvýznamnější české medailéry. Je držitelem Ceny města Jablonec nad Nisou Pro Meritis. 

Soustavná práce ve škole dovolovala Jiřímu Dostálovi věnovat se ve volném čase pouze medailérství a kresbě, práce s kamenem byla časově příliš náročná, proto se jí s plnou intenzitou začal zabývat až po skončení pedagogického působení. Současná výstava až na výjimky představuje zcela nové a nevystavené plastiky vzniklé po roce 2012.

Osou výstavy jsou velkoformátová srdce vytvořená z různých druhů mramoru a hadce. V tvarování plastik Jiří Dostál volně vychází z anatomické stavby, aby poukázal na složitost tohoto orgánu, ale i na jeho zranitelnost a křehkost. Tvarovou dokonalost a částečně leštěný povrch plastik vyvažují místa, jež jsou ponechána neopracovaná, odřená, poškrábaná a odlomená. Využívá i vady kamene a praskliny tak, aby se podpořilo napětí mezi oběma póly, tzn. mezi konkrétností a přirozenou hrubostí a amorfností kamenů. Další motivy pro své plastiky autor čerpá zejména z velkých kapitol italského umění, z nichž si vybírá zejména témata novozákonní, které mu rezonují s vážností a trvanlivostí kamene. 

Motiv srdce též spojuje Jiřího Dostála s vystavujícími. Mezi nimi jsou jména známá i méně známá, z těch proslulejších malířů můžeme uvést Vladimíra Vélu, Zdeňka Trse, Davida Hanvalda a Filipa Dvořáka. Významné sochaře zastupuje Josef Šafařík, autor obřích multimediálních projektů pro veřejný prostor a festivaly světelného umění, medailéry Josef Oplištil, Vojtěch Dostál, Jitka Jelínková a Petra Lamačová-Čánská, šperkaře Martin Jošt Pouzar, který připravil přímo  pro tuto výstavu konstruktivistickou plastiku vysokou 360 cm, a skláře Ingrid Račková. Výstavy se účastní jedna z nejžádanějších fotografek v Čechách, Lucie Robinson, a výčet uzavírá jméno biatlonistky Gabriely Koukalové, která si i v náročném programu profesionální sportovkyně nachází čas pro výtvarnou tvorbu. Její medaile doplňují tři křišťálové globy, které získala v posledních letech ve Světovém poháru. 

Výstavu doprovází plastika s názvem Diagonála autorů prof. Mariana Karla a Josefa Šafaříka umístěná před budovou galerie. Ve večerních hodinách (16.45–21.45) ji oživuje světelná animace. 

Nad výstavou převzali záštitu hejtman libereckého kraje Martin Půta a primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Petr Beitl. 

 

K výstavě byl vydán katalog v rozsahu 84 stran a unikátní pamětní medaile, kterou vydala Česká mincovna.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.