Přeskoč na obsah

Jan Koblasa Dialogy s hmotou...

14. 12. 2006 – 4. 2. 2007 Místo konání Liebiegův palác Výstava Kurátor Jan Červinka

Liberecká galerie připravila ve spolupráci s Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě retrospektivní výstavu Jana Koblasy - umělce, který náleží k výrazným osobnostem českého a evropského umění druhé poloviny 20. století.

Sochař Jan Koblasa (1932) náleží k výrazným osobnostem českého a evropského umění druhé poloviny 20. století. V padesátých letech studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, na níž získal sochařskou průpravu v ateliérech Jana Laudy, Otakara Španiela a Karla Pokorného. Na tehdejší nepříznivou atmosféru totalitního režimu reagoval provokujícími neodadaistickými akcemi, které vyústily v založení recesistické skupiny Šmidrů. Po celá šedesátá léta se Jan Koblasa aktivně účastnil domácího výtvarného dění, organizoval a vytvářel svobodný prostor pro neoficiální tvorbu mladé umělecké generace. V roce 1960 inicioval dvě neveřejné výstavy příznačně nazvané Konfrontace. Tehdy ho hluboce ovlivnilo setkání s Mikulášem Medkem a Vladimírem Boudníkem. Srpnová okupace Československa v roce 1968 zastihla Jana Koblasu v Itálii. O rok později získal politický azyl v Německu a začal působit v Kielu na Muthesius Kunsthochschule jako vedoucí pedagog sochařského ateliéru. Od roku 1982 žije a tvoří v Hamburku. V průběhu obdivuhodného půl století tvůrčích aktivit Jan Koblasa podnikl mnoho studijních cest a pracovních pobytů po celém světě, při nichž se mu dostalo četných uznání a ocenění. Výstava v liberecké Oblastní galerii – rozsahem i charakterem retrospektivní – představuje tvorbu Jana Koblasy od sklonku padesátých let až do současnosti. Nejstarší období je zastoupeno především prací na papíře – kresbou a grafikou. Zaujetí autora abstraktním expresionismem v šedesátých letech dokládají informelní obrazy a příklady ze sochařských cyklů dřevěných mýtických a biblických postav. Rozsáhlý cyklus bronzových plastik ze sedmdesátých let charakterizuje autorovo dobové existencionalistické uvažování. Dále užívá netradiční sochařské materiály, většinou v kombinaci s polychromovaným dřevem. Monumentální tvorba let osmdesátých, především v kameni, není na výstavě zastoupena, neboť byla povětšinou realizována v městském veřejném prostoru či v otevřené krajině, např. Německa, Švédska a Izraele. Současnou tvorbu Jana Koblasy na výstavě představují barevné dřevěné sochy větších rozměrů, sochy-objekty ze dřeva, kombinované s kamenem a malířské cykly, zpracovávající téma přírodních živlů. Rozsáhlá výstava díla Jana Koblasy v prostorách Oblastní galerie představuje důležitý výstavní počin a skýtá Liberci nevšední možnost seznámit se s vynikající a mnohavrstevnou tvorbou silné individuality Jana Koblasy, řešící nadčasová témata s citem pro materiál, smyslem pro monumentální formu a úctou k sochařskému řemeslu.

 

Na výstavu zapůjčili díla ze svého majetku: Jan Koblasa, Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou a Oblastní galerie v Liberci. Tyto zápůjčky doplnila díla ze soukromé sbírky.

 

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.