HANNA RÅST (FI), Nomádi, 2022

variabilní velikost, vyřezávaná akrylová pryskyřice, site-specific instalace, zápůjčka autorky

Finská umělkyně Hanna Råst dlouhodobě zkoumá proces, jak vnímáme čas a jakou úlohu v tom hraje naše paměť a fotografický záznam skutečnosti. Fascinuje jí práce s archivem na pozadí otevírání kontextu historie, času, archeologie, paměti a identity. Její vrstevnatá práce prověřuje postavení fotografie v rámci zobrazování vzpomínek v dnešní době přesycené obrazovým materiálem. Ohledáváním média fotografie mnohdy vystupuje z plochy fotografie do objemu formou objektů, na kterých jsou patrné stopy technicko-historického odkazu analogové fotografie. Klade si tak otázky: jak pozorujeme svět a jak si jej pamatujeme? Její série prací představuje reliéfní koláže založené na archivních materiálech z různých období. Tyto dokumenty, texty a obrázky jsou v jistém smyslu jako nomádi, migrují přes hranice, zabydlují se v médiích jednoho historického místa a času a poté se přesouvají do dalšího, zamotávají se do sebe a ztrácejí svůj původní kontext. Musíme vytvořit nové příběhy a interpretace, možná dokonce identity a historie ve větším měřítku.