Contact

 

 Mgr. Pavel Hlubuček, MBA  Director  775 885 856
 Ing. Beáta Hulínská  Assistant  727 854 309
 Mgr. Jan Randáček  International relations  723 194 450
 Roman Čeřovský  Janitor  607 091 371
 Bc. Marcela Vostřáková  Deputy to Director
 Chief accountant
 728 723 717
 Miroslava Brožová  Accountant, box-office  485 113 719
 Přemysl Machálek  Driver, Installation  602 878 932
 Hedvika Poiselová   Head accountant  725 559 279
 Eva Surmajová  Ticket office  485 106 321
 Anna Habánová, M.A., Ph.D.  Chief curator
 Curator of sculpture collection 
 724 834 554
 Bc. Helena Bajzíková  Repository manager  724 834 571
 MgA. Petra Kašková  Lecturer  725 558 413
 Mgr. Markéta Kroupová  Curator of graphic arts collection   724 834 547
 MgA. Petra Škachová  Lecturer  778 765 525
 Mgr. Zuzana Štěpanovičová  Curator of paintings collection  724 834 546
 Bc. Jaroslav Trojan  Photographer, documentator  725 890 248

Emails: name.surname@ogl.cz

Box office

 485 106 321

 723 588 829

Library  knihovna(at)ogl(dot)cz 

 

Bank: Komerční banka, a. s. (KOMBCZPPXXX)

Bank account: 3338-461/0100

IBAN: CZ68 0100 0000 0000 0333 8461

Identification number: 00083267

VAT number: CZ00083267

!
!
!