Contact

 

 

 Mgr. Bc. Vladislav Mareš

Director

 602 560 029

 MgA. Petra Kašková 

Secretary

 725 558 413 

 Monika Zajíčková

HR manager, wage accountant

 485 106 325

 Roman Čeřovský 

Building manager

 607 091 371

 

The Department of Professional Activities

 

 M.A. Johana Kabíčková

The head of the department, the curator

 727 854 309

 PhDr. Michaela Kubišová

Curator

 778 765 525

 MgA. Bc. Daniela Kytlicová

Educator

 724 834 554

 Mgr. Jan Randáček

International professional cooperation

 485 106 325

 PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

Scientist

 485 106 325

 Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.

Scientist

 485 106 325

 

Collection Administration Department

 

 MgA. Petra Kašková

Department Head, Coordinator of Digitization

 725 558 413

 Bc. Helena Bajzíková

Registrar, depository management

 724 834 571

 Bc. Jaroslav Trojan

Documentator, Production

 725 890 248

 Věra Tumajerová

Librarian

 485 106 325

 Mgr. Pavla Vosátková, ak. mal.

Restorer

 485 106 325   

 

Operating-economic Department

 

 Mgr. Bc. Vladislav Mareš

Department manager, Security manager

 602 560 029

 Mgr. Dagmar Fialová 

Project manager

 724 412 271

 Lenka Holubetzová

Cashier

 485 106 321

 JUDr. Ivo Kadlec, CSc.

Legal support

 485 106 325

 Přemysl Machálek

Installation technician

 602 878 932

 Hedvika Poiselová 

Chief Accountant

 725 559 279

 Eva Surmajová

Cashier

 485 106 321

Emails: name.surname@ogl.cz

Box office  485 106 321
 723 588 829 
Library  knihovna(at)ogl(dot)cz 

 

Bank: Komerční banka, a. s. (KOMBCZPPXXX)

Bank account: 3338461/0100

IBAN: CZ68 0100 0000 0000 0333 8461

Identification number: 00083267

VAT number: CZ00083267

!
!
!