Contact

 

 

 Doc. PhDr. Filip Suchomel

Director

485 106 325

 Karolína Skálová BA (Hons)

Secretary, production

778 465 055

Mgr. Barbara Valchářová

Production

724 834 547

 Pavel Gruncl

Building manager

 770 155 469

 

The Department of Professional Activities

 

 Mgr. Jana Farská Hájková

Curator

770 189 874

 Mgr. et MgA. Tereza Záchová

Curator

 

 MgA. Bc. Daniela Kytlicová

Educator

724 834 554

 Mgr. Jan Randáček

International professional cooperation

485 106 325

 PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

Scientist

485 106 325

 

Collection Administration Department

 

 Bc. Helena Bajzíková

Registrar, depository management

724 834 571

PhDr. Michaela Kubišová

Depository management

778 765 525

 Bc. Jaroslav Trojan

Documentator, production

725 890 248

 Věra Tumajerová

Librarian

725 114 843

 Mgr. Pavla Vosátková, ak. mal.

Restorer

485 106 325

 

Operating-economic Department

 

 Mgr. Bc. Vladislav Mareš

Department manager, Security manager

602 560 029

 Mgr. Šárka Pleslová, PhD.

Public Relationships

606 910 743

 Mgr. Barbora Zavadská

Project manager

 

 Lenka Holubetzová

Cashier

485 106 321

 Přemysl Machálek

Installation technician

602 878 932

 Hedvika Poiselová 

Chief Accountant

725 559 279

 Eva Surmajová

Cashier

485 106 321

Emails: name.surname@ogl.cz

Box office  485 106 321
 723 588 829 
Library  knihovna@ogl.cz 

 

Bank: Komerční banka, a. s. (KOMBCZPPXXX)

Bank account: 3338461/0100

IBAN: CZ68 0100 0000 0000 0333 8461

Identification number: 00083267

VAT number: CZ00083267

!
!
!