Přeskoč na obsah

Sovětská karikatura v boji za mír proti válce Reprodukce

4. 5. – 17. 6. 1951 Místo konání Liebiegův palác

OFICIÁLNÍ TEXT K VÝSTAVĚ: 

Zahájení výstavy Sovětské karikatury v boji za mír proti válce připadá do dnů z nejslavnějších a nejradostnějších. Prvního máje jsme všichni vyšli do libereckých ulic, abychom mohutnou přehlídkou manifestovali za mír a socialismus, za bratrský svazek se Sovětským svazem, v jehož čele stojí praporečník míru Josef Visarionovič Stalin. Za několik dní oslavíme šesté výroční osvobození Československé republiky hrdinnou sovětskou armádou a tím i našeho města. V polovině května pak 30. výročí založení Komunistické strany Československa. Letos oslavila dělnická třída na celém světě První máj ve znamení mezinárodní solidarity pracujících a zvýšeného úsilí za zachování míru. Světový imperialismus, který se snaží rozpoutat novou světovou válku, bezmocně zuří nad neustále se rozšiřujícím a mohutnějícím táborem míru, v jehož čele stojí Sovětský svaz. Jasným a pravdivým pohledem do tábora podněcovatelů nové války, do tábora imperialistů je tato výstava Sovětské karikatury. Bylo to v roce 1945, v červenci, kdy tehdejší Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR uspořádala v Topičově salonu svoji první výstavu: Hitler v sovětské karikatuře. V prvních dnech navštívilo výstavu 10.000 osob, po čtrnácti dnech dosáhla nevídané rekordní návštěvy 50.000 diváků. Někteří lidé pokyvovali hlavami a přenáramně se divili: Kde se u našich lidí vzal takový obrovský zájem o umění. A právě o umění politické karikatury? Odpověď je jednoduchá: umění vyrůstající z potřeb lidu, umění, které přesvědčivě reaguje na aktuální skutečnosti našeho života, umění, které je realistické formou a pravdivé, hluboce ideové obsahem patří lidu. Široké masy je přijímají za své…“, „… Sovětští karikaturisté v čele s kolektivem Kukryniksů sledují s velikou pozorností mezinárodní situaci a odhalují pikle západních imperialistů, kteří vědomě pokračují v díle hitlerovského fašismu. Jejich úžasnou pohotovost, nutnou pro politické kreslíře, dokumentuje nejlépe ta skutečnost, že v den Hitlerova napadení Sovětského svazu odpověděli jako první mobilizačním plakátem.“, „… Na vystavených kresbách poznáváme všechny ty výtečníky a válečné paliče. Licoměrného Trumana, vzteklého Churchilla, obchodníka se smrtí Dullese, lokaje Attleeho, cynického traviče národů Marshalla, bussinesmana Harrimana, krvavé šelmy MacArthura, Tita a celou smečku přisluhovačů a náhončích. Zadívejte se dobře do jejich tváří a nezapomeňte!

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.