Přeskoč na obsah

Příběhy míst Soudobá paměť národa

22. 1. – 22. 2. 2015 Místo konání Sál 1NP Kurátor Markéta Kroupová

Kulturu paměti a s ní spojenou kolektivní paměť reprezentují pamětní místa ve veřejném prostoru, která svým způsobem komunikují s osobní pamětí. Kolektivní paměť se ale také v řadě případů chová jako paměť individuální. Tato úvodní slova napovídají, že výstava pracuje s velmi náročným abstraktním tématem.

Mgr. Václav Houfek z Muzea v Ústí nad Labem říká: „Cílem je, aby se návštěvník výstavy zamyslel a pokusil se zodpovědět otázky, proč se něco z nedávné minulosti připomíná a proč se něco jiného zase zapomíná, proč veřejná paměť dnes vypadá tak jak vypadá.“

Nástrojem pro pochopení minulosti a současnosti je archeologie paměti. Téma výstavy se tak dotýká především problematiky formování a proměny historického vědomí a povědomí společnosti v rámci historické kultury soudobých českých dějin. Základními pojmy jsou čas a lidé, které se prolínají v pojmu dějiny.

Náročné téma výstavy o paměti vyřešili autoři a realizátoři výstavy důrazem na neotřelé architektonické řešení výstavy, které by mělo výrazně doplňovat celkový návštěvnický prožitek. Jak řekla jedna ze spoluautorek konceptu výstavy Kristina Magasaniková: „Výstava se pokouší o sdělení, že individuální i kolektivní paměť je třeba stále znova objevovat, a k tomu výstava přispívá spíše kladením otázek než pouhou prezentací historických údajů.“ Další z autorů výstavního konceptu Richard Loskot uvedl, že z jeho pohledu výstava Příběhy míst je souborem prostorových mikrosvětů – různých forem paměti – kterými návštěvník prochází a konfrontuje své vlastní vzpomínky.

Jádrem výstavy je kromě působivých bannerů elektronická databáze pamětních míst ve veřejném prostoru. Návštěvníci si také mohou odnést zdarma katalog nebo publikaci zaměřenou na téma komunistická minulost v Československu.

Výstava byla připravena na základě spolupráce Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. a Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za podpory Muzea města Ústí nad Labem. Vedoucí projektu výstavy je Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., kurátorem výstavy je Mgr. Václav Houfek. Architektonické řešení navrhli She Architect pod vedením Kristiny Magasanikové, ta se podílela také na konceptu výstavy spolu s Janem Magasanikem, Tomášem Celiznou a Richardem Loskotem. Výrobu a produkci výstavy zajistila firma LN-Design pod vedením Luďka Novotného. Výstava a katalog jsou financovány v rámci projektu NAKI č. 34: Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury ČR.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.