Přeskoč na obsah

Příběhy kraje Regionální umění ze sbírek galerie po roce 1945

28. 1. – 5. 6. 2016 Místo konání Sál 2NP Krátkodobá výstava Kurátor Zuzana Štěpanovičová

Alex Beran, Miroslav Čermák, Jiří Dostál, Milan Janáček, Josef Jíra, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek, Dalibor Matouš, Jiří Nepasický, Jiří Seifert, Jaroslava Solovjevová, Pavel Šulc, Rostislav Zárybnický

Výstava Příběhy kraje byla koncipovaná jako doplněk stálé expozice Na vlnách umění II – Umění po roce 1945. Představuje výtvarné umělce spjaté s regionem, kteří se narodili mezi lety 1923 a 1948, a z prostorových důvodů ve stálé expozici zastoupeni nejsou. Postupně se z nich staly významné osobnosti, aniž by je poznamenala dogmata první (po roce 1948) či druhé vlny socialistického realismu (po roce 1970).

Nabízená kolekce je jen náznakem a nápovědí určitých směrů a tendencí, které bylo možné v této generaci najít. Z výtvarných směrů zde nalezneme kultivovanou pozdní modernu, novou figuraci, malbu inspirovanou vírou v moderní technologie atd. Výběr akcentuje autory, kteří pracovali nebo pracují s klasickými výtvarnými druhy, jako jsou figurální a krajinný žánr, popřípadě ty, kteří společně vystavovali. V každém případě však připomíná jména patřící k chloubě tohoto regionu, ať již se jedná o umělce samotné, či o osobnosti, které jsou připomenuty prostřednictvím medailí a plaket (Daniel Swarovski, Otakar Španiel, Jiří Harcuba ad.).

Umělci do výtvarného života vstupovali v letech 1945–1975. Časově by to měl být úsek jedné generace, ale v tomto případě každé desetiletí přináší nové impulzy a zcela jinou společenskou situaci, obrazně řečeno, třicet let strmých vzestupů a ještě strmějších pádů. Období temna střídala období naděje, přičemž 70. léta v československé kultuře mohou být označena za jedno z nejtemnějších období vůbec. A tak je namístě otázka, zda by si toto období úplného zmatení hodnot nevyžadovalo depresivní reakci? Je zvláštní, že z vystavených umělců takto reagoval málokdo. Mnohem častější bylo, že umělci odcházeli do vnitřní emigrace a v ní vytvářeli svůj mikrokosmos. Ten se skládal ze vzpomínek na dětství, z obdivu k hodnotám moderního umění, z lyrického a poetického snu plného harmonie či ze všelidských hodnot křesťanské kultury. Ti mladší čerpali zase z důvěry ve svět vědy a techniky. Všichni si zasluhují náš obdiv za to, že v onom období, kdy společnost rychle kráčela od deseti k pěti, ve své tvůrčí činnosti nacházeli řešení, jejichž hodnoty jsou trvalé.

Na přehlídce jsou zastoupení umělci žijící v trojlístku měst Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov. Výjimku tvoří Josef Jíra (Praha a Malá Skála u Turnova), Vladimír Komárek (Nedvězí u Semil) a Miroslav Čermák (Nový Bor), kteří však byli do Liberce zváni na výstavy či k rozmanité výtvarné spolupráci. Jiří Seifert byl po roce 1970 nucen opustit Liberec, spolu se svou manželkou dr. Hanou Seifertovou, z politických důvodů.

Jména severočeských umělců nalezneme v letech 1959–1969 v řadě celostátně významných skupin. Za všechny lze uvést skupinu Trasa (D. Matouš), Máj 57 (J. Klápště), M 57 (J. Jíra), Iniciativa (A. Beran, D. Matouš, J. Solovjevová) a samozřejmě libereckou Skupinu 7, takzvanou Sedmu (V. Komárek, J. Seifert, P. Šulc). Sedmdesátá léta znamenala velký útlum nejenom společných výstavních aktivit, ale i individuálních výstav umělců, kteří se odmítali zařadit do oficiálního proudu. Léta osmdesátá přinášejí postupnou obnovu výstavních aktivit. 

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.