Přeskoč na obsah

Pavel Ježek – Eva Vlasáková Mezi vteřinou a věčností

1. 10. – 22. 11. 2009 Místo konání Liebiegův palác Kurátor Zuzana Štěpanovičová

Oblastní galerie v Liberci připravila na podzim v termínu od 1.10. do 22.11. 2009 retrospektivní výstavu akademického sochaře Pavla Ježka (1938-1999), bývalého ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě a akademické malířky Evy Vlasákové (1943). Výstava představí sklářskou tvorbu obou autorů doplněnou o kresby, grafiky, obrazy, koláže a papírové objekty Evy Vlasákové.

Pavel Ježek se zpočátku věnoval sklu jako designér. V letech 1974-1982 spolupracoval se sklářskou hutí ve Škrdlovicích, pro níž vytvořil řadu návrhů na užitkové i střídmě dekorativní nádoby – vázy, žardiniéry, mísy, popelníky, apod. Masivní hmotu nádob ozvláštňují barevné pásy, plastická žebra a nálepy v jednoduchých tvarech. Tato tvorba přinesla Pavlu Ježkovi ocenění v podobě zlaté medaile na Mezinárodní výstavě skla a porcelánu v roce 1979 v Jablonci nad Nisou.

K přelomu v jeho uměleckém vývoji došlo v letech 1977-1978, kdy se začal věnovat masivní skleněné plastice v geometrické řádovosti a výrazných formách. K volně tvarovaným skleněným plastikám brzy přibyla díla kombinovaná s dřevem, ocelí a železem, často sestavovaná z několika dílů. Použité lité sklo je téměř výhradně čiré a vybrušované do stereometrických bloků. Často jej obepíná konstrukce z leštěné oceli, která propůjčuje plastice řádovost architektury. Toto tvůrčí úsilí bylo oceněno v roce 1990 na výstavě v Kunstmuseu v Düsseldorfu, kde se Pavel Ježek octl v prestižním výběru 50 evropských sklářských umělců, kteří koncepcí své tvorby nejvýrazněji přispěli k vývoji a formování soudobé autorské sklářské tvorby.

V roce 1990 byl Pavel Ježek jmenován ředitelem SUPŠS v Železném Brodě. Za jeho působení bylo ve škole vytvořeno velmi motivující prostředí, v němž byly vybudovány nové dílny, intenzivně se vyučovalo kreslení a dějiny umění a rozvinula se spolupráce se zahraničím. Studenti byli podněcováni k tvorbě v takové míře, že se škola mohla v roce 1996 zúčastnit – jako jediná střední škola v konkurenci sklářských ateliérů vysokých škol z celého světa – výstavy na Bienále v Benátkách.

Eva Vlasáková je významnou představitelkou české grafiky. V této oblasti získala řadu domácích i zahraničních ocenění, za všechny uveďme alespoň zlatou medaili získanou v Barceloně v roce 1985 a bronzovou medaili z XIII. bienále grafiky v Brně v roce 1988. Její práce vlastní i takové renomované instituce jako například Art Institute v Chicagu anebo Památník národního písemnictví v Praze.

Základem výtvarného projevu Evy Vlasákové je kresba, jejímž motivem je téměř výhradně lidská a zvířecí figura. Generačně i motivicky bychom mohli autorku zařadit do české výtvarné grotesky. V jejím duchu autorka odpoutává podobu lidí i zvířat od zažité fyziognomonie, určité prvky záměrně zveličuje, aby vnesla do kompozice dynamický pohyb. Často opakujícím se motivem se stává zobrazení úskalí mezilidské komunikace, které je vyjádřeno v ironické podobě marného volání a nevyslyšených výkřiků. Postavy se v beztvárném prostoru snášejí se k zemi a vzápětí unikají do neznáma. Jejich chování často postrádá přesvědčení nebo důvod.

Od roku 1982 se začala Eva Vlasáková intenzivně zajímat také o oblast sklářského výtvarnictví. Trojrozměrnost skla se pro ní stala prostředkem pro další tříbení práce, prováděné v kresbě a v grafice. V prvních skleněných pracích si vyzkoušela transfer kresby do povrchu skla. I další plastiky nesou kreslířskou pečeť. Některé z nich příliš nevyužívají plnoplastičnost, připomínají spíše románské reliéfy. Ironický podtón je zde ztlumen a na jeho místo nastupuje důraz na lineární rytmus a poetickou barevnost.

Ambicí autorky je vyzkoušet co nejvíce výtvarných disciplín. Proto v devadesátých letech sáhla po koláži a po práci s papírovou hmotou a vytvořila těmito technikami řadu prostorových objektů.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.