Přeskoč na obsah

Na Sibiř! Německočeští výtvarníci za první světové války na východní frontě a v sibiřském zajetí

8. 10. 2015 – 17. 1. 2016 Místo konání Podbazénová hala Kurátor Anna Habánová

Výstava Na Sibiř! představí tvorbu německy hovořících autorů z Čech, Moravy a Slezska, kteří se účastnili 1. světové války a tyto zážitky reflektovali ve svých dílech, mnohdy vzniklých až dlouho ve dvacátých letech 20. století. Jejich úloha v rakousko-uherské armádě byla stejná jako u velké většiny nasazených ze zemí koruny české – bránit monarchii.

Jako vojáci se účastnili bojů na všech frontách. S ohledem na rodný jazyk a obcovací řeč (němčinu) se však jen málokteří mohli stát legionáři a jejich umělecké ztvárnění světové války tak mohlo být odlišné od českých legionářů. Stěžejní část výstavního projektu bude věnována autorům děl, kteří prošli zajateckými lágry na Sibiři (Hans Thuma, Franz Gruss, Ferdinand Michl, Alfred Kunft, Artur Ressel). Dalším okruhem bude tvorba oficiální rakousko-uherské propagandy, tzv. Kriegspressequartieru, při němž byla vytvořena umělecká skupina. Zřizovatel této skupiny dbal na to, aby se jejími členy stali zástupci všech „národů“ monarchie, smyslem bylo nezávislé reportážní zpravodajství. Z německočeských autorů to byli například Heinrich Hönich, Emil Orlik, Fritz Gärtner a další.

Cílem výstavy je vytvořit nový obraz a nový názor na tvorbu spojenou s 1. světovou válkou, prolomit klišé spojené s utrpením válečného zajetí a ukázat novou interpretaci této tvorby, kdy následně řada z umělců označovala  své nucené nedobrovolné pobyty jako studijní a přínosné pro vlastní umělecký vývoj.

Na výstavu naváže odborná mezinárodní konference k tématu Německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska konaná v rámci tradičního sympozia Mezery v historii.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.