Přeskoč na obsah

Ľuboslav Paľo / Barevný vodopád Ilustrace dětských knih

27. 11. 2007 – 10. 2. 2008 Místo konání Liebiegův palác Výstava Kurátor Zuzana Štěpanovičová

V rámci tradičních výstav ilustrátorů v Oblastní galerii v Liberci bude letos představen slovenský výtvarník Ľuboslav Paľo (nar. 1968). Knihy, které ilustroval, byly vydány v několika světových jazycích. Výstava nabízí téměř úplný průřez ilustrátorským uměním Ľuboslava Paľa, zapsaného na Čestnou listinu IBBY v JAR v roce 2004. Těžištěm výstavy, nad kterou převzal záštitu ředitel Slovenského institutu v Praze Mgr. Igor Otčenáš, jsou ilustrace knih určené mladším dětem.

Ľuboslav Paľo se narodil v roce 1968 ve Vranově nad Topľou. Po ukončení Pedagogické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešově (obor výtvarná výchova) studoval v oddělení volné grafiky a ilustrace na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Dušana Kállaye, kde od roku 2003 působí jako asistent. Ještě před absolutoriem VŠVU ilustroval knihu Jeana Giona Muž, který sázel stromy. Lepty a akvatinty použité pro tuto knihu byly oceněny na Mezinárodním knižním veletrhu v Bologni a pomohly mu uvést se na scénu evropské knižní ilustrace. V roce 2004 bylo jméno Ľuboslava Paľa zapsané na Čestnou listinu IBBY (Mezinárodní unie pro dětskou knihu v rámci UNESCO) za ilustrace knihy Tuláček a Klára. Návrhy pro udílení tohoto ocenění předkládají národní sekce IBBY v dvouletých intervalech. Je nanejvýš potěšitelné, že v dnešní době, charakteristické nadprodukcí různě kvalitní vizuální kultury, existují organizace, jež mají zájem vydávat a rozšiřovat vskutku hodnotné knihy pro děti a mládež.

Kniha Tuláček a Klára není určena jenom dětem a mládeži, nýbrž i dospělým, protože komorní příběhy o přátelství zatoulaného štěňátka a malé holčičky připomínají knihy Richarda Bacha nebo Antoina de Saint–Exupéryho svým filozofickým přesahem. Ten zde dospělý vnímá bezprostředně, zatímco dítě přes kongeniální poetickou obrazovost spisovatele a ilustrátora. Čtenář nemusí čekat, až se metafory rozvinou v textu, protože ilustrace v ideální grafické úpravě vlévají slovním obratům život okamžitě. Působení ilustrací je výrazné v kresbě i malbě. Zatímco kresba odráží citová a myšlenková hnutí (hlavně) zvířecích hrdinů, malba kombinací teplých odstínů hnědí a okrů posouvá příběh do laskavé paměti vzpomínek, ponechávající ve vědomí jenom příjemné události, kdežto ty nepříjemné nechá zmizet jako polední stín. Knihu Tuláček a Klára tvoří sedm příběhů o přátelství člověka a zvířete. Toto přátelství je podobenstvím o všech druzích vztahů mezi lidmi, přátelských, rodičovských i partnerských. Mezi řádky spisovatele Ericha Grocha zaznívá poselství, aby tyto vztahy doprovázela vzájemná úcta, porozumění a humorný nadhled.Ilustrace Ľuboslava Paľa pomáhají dítěti k tomu, aby esenci tohoto poselství mohlo přijmout prostřednictvím obrazů přímo, svým srdcem.

Častým přáním ilustrátorů bývá, aby mohli ilustrovat vlastní text, což by jim umožnilo přemýšlet nad podobou knihy již od samého začátku. Knihy, jejichž autorem textu i ilustrací je Ľuboslav Paľo, jsou prozatím tři: Haló, haló, paní Kočko!, Radostné Vánoce a 1+1=2 a jsou věnovány nejmladším čtenářům. Obrázkové knihy většího formátu, celobarevné, kladou důraz na silný, ale přitom jednoduchý příběh a poutavé výtvarné řešení. Protože často jde o první kontakt dítěte s textem, ilustrace musí být natolik výmluvná, aby příběh byl čitelný i bez textu. Uvedené tři knihy mají společný malířský rukopis, výrazně odlišný od jemných atmosférických akvarelů v knize Tuláček a Klára. (Tento rukopis se připravoval v několika předchozích publikacích. Tvarové zjednodušení podoby jednotlivých zvířat respektující specifika dětského vnímání se objevuje již v nepublikovaném cyklu zvířátek Kdo je kdo. Kompozici využívající podněty z dětské kresby lze dále nalézt například v knize Miši Štefankovičové a Zuzany Predmerské Ema a Barón a barevnost bohatou na množství duhových valérů také v ilustracích ke knize Roberta Louise Stevensona Únos.)

Malířský rukopis výše uvedených autorských knih se tak postupně stává výrazně originální, právem oceněný Zlatým jablkem na BIB 2005. Barevná škála strukturální, pastózní akrylové malby je velice rozsáhlá, vskutku barevný vodopád, nicméně držený v harmonickém akordu jednotlivých tónů. Příběhy mají často dobrodružný charakter, proto umožňují výtvarníkovi rozehrát celou škálu podob hlavních hrdinů od expresivních až po poetické. V postavách a výrazech zvířátek můžeme rozpoznat bezpočet různých druhů lidských vlastností a postojů, svědčících o pozorovací schopnosti autora, jenž se kromě knižních ilustrací věnuje ještě kresbě a volné grafice.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.