Přeskoč na obsah

Květa Pacovská Časoprostor

13. 9. – 25. 11. 2012 Místo konání Liebiegův palác Kurátor Zuzana Štěpanovičová

V současné době je Květa Pacovská známá především jako tvůrkyně experimentálních autorských knih pro děti i pro dospělé.

V této oblasti se jí dostalo nejvyšších světových ocenění (Cena Hanse Christiana Andersena, 1992, Goldene Letter /Nejkrásnější kniha světa/, 1993, Čestný doktorát udělený univerzitou Kingston University ve Velké Británii – Honorary Doctor of Design, 1999). Její ilustrace jsou nezaměnitelné, její autorské knihy nepřehlédnutelné. Obojí se vyznačují smyslem pro hravost, experimentem a vtipem, překypují výtvarnou a typografickou fantazií. Mimořádný je i autorčin přístup k dětskému čtenáři – Květa Pacovská k němu přistupuje s úctou, jako k rovnocennému partnerovi, který v určitém smyslu může dospělého diváka mnohdy i předčit, ať už se jedná o schopnost bezprostředně přijímat nové tvůrčí podněty, nebo o schopnost vizuální komunikace, jež je u dítěte mimořádně rozvinutá zejména v období, kdy ještě není schopno plné komunikace verbální.

Jedním ze záměrů výstavy, kromě výběru děl s tématem času a prostoru, je poukázat na propojení volné a knižní tvorby této mezinárodně uznávané umělkyně. Květa Pacovská vytváří ilustrace podobným způsobem jako obrazy a grafiky. Její autorské knihy pro děti vycházejí z papírových plastik po dlouhá léta uchovávaných v ateliéru a umožňují „čtení“ všemi smysly, včetně hmatu a příležitostně i sluchu. Květa Pacovská jim říká „sochy“ pro jejich trojdimenzionálnost nebo „architektury“ pro jejich schopnost vytvářet, modelovat a traktovat prostory, ať již reálné, nebo imaginární.

Lidé v běžném životě striktně rozlišují mezi časem a prostorem. I v teorii umění se používá rozdělení umění na prostorové a časové. Ve skutečnosti však barvy i tvary znějí v prostoru velmi podobným způsobem jako tóny a na druhou stranu znění, ať už hudební, barevné či tvarové odehrávající se v čase, spoluvytváří a proměňuje kvalitu prostoru.

Výstava obrazů, kreseb, grafik a plastik mezinárodně uznávané malířky Květy Pacovské je určená všem generacím návštěvníků. 

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.