Přeskoč na obsah

Krajiny, ptáci a květiny v japonském umění 19. století

3. 4. – 15. 6. 2008 Místo konání Liebiegův palác Kurátor Helena Honcoopová, Zuzana Štěpanovičová,

Výstava Krajiny, ptáci a květiny je oslavou přírody v interpretaci japonských umělců 19. století a je rozdělena do dvou tematických okruhů – okruh přírodních celků s obrazy slavných japonských scenerií meišo-e a okruh přírodních detailů s obrazy ptáků a květin kačó-ga. Přibližně sto sedmdesát exponátů grafiky, alb a trojrozměrného umění s japonskými přírodními motivy pochází z fondů Národní galerie v Praze.

K rozhodnutí Oblastní galerie v Liberci uspořádat výstavu japonského umění ve svých prostorách vedla snaha navázat na tradici Liberce přelomu 19. a 20. století jako kosmopolitně orientovaného města a dnešní zájem veřejnosti o orientální umění.

V Severočeském průmyslovém muzeu v Liberci, založeném v roce 1873, se poprvé vystavovaly uměleckohistorické objekty z Orientu, zapůjčené Orientálním muzeem ve Vídni, už v roce 1883. V průběhu let 1885-1936 prezentovalo liberecké muzeum díla perské, indické, čínské a japonské provenience z vlastních sbírek, nejdříve v rámci proměnných výstav a od roku 1886 také jako součást stálé expozice.

Nejvýznamnější mecenáš a čestný kurátor Severočeského průmyslového muzea, baron Heinrich von Liebieg (1839-1904) se věnoval sbírání nejenom evropského, ale i mimoevropského umění a vlastnil mj. početnou sbírku japonského užitého umění. Od roku 1946, kdy se Oblastní galerie v Liberci fakticky oddělila od Severočeského muzea, do roku 1968 se v jejích prostorách uspořádalo celkem pět výstav orientálního umění. Přesně po čtyřiceti letech zde otevíráme výstavu šestou: Krajiny, ptáci a květiny v japonském umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze.

Výstava je poctou přírodě v podání japonských mistrů barevného dřevořezu. Vynikajícími technickými a výtvarnými parametry dřevořezu Japonsko očarovalo světové sběratele už v 19. století a dřevořez dosud patří mezi nejoblíbenější sběratelské disciplíny. Kvalitou, rozsahem a stářím své kolekce japonských tisků patří NG v Praze mezi přední evropské sbírky. Mimořádný rozkvět dřevořezu jako reprodukční techniky je spjatý s rozvojem městské kultury v Japonsku v průběhu období Tokugawa (1615-1868), kdy na ostrovech po 250 let panoval mír. Tehdy neobyčejně vzrostl vliv třídy ochodníků a řemeslníků tří měst – šógunské metropole Edo, císařova sídelního města Kjóto a velkoobchodního centra a přístavu Ósaka. Tato městská vrstva si vytvořila svébytnou kulturu, zvanou “prchavý svět” ukijo, jež rozkvétala paralelně s vysokou kulturou japonské dvorské šlechty, velmožů a početných armád samurajů, zbavených možností bojovat a převychovaných na tzv. literáty, vzdělance a úředníky.

Umělecká díla zařazená do výstavy se tématicky zaměřují na známé scenérie Japonska a na přírodní zátiší. Slavným lokalitám Japonska dominuje hora Fudži v podání Hokusaiově a krásné scenérie podél silnice Tókaidó, jež spojovala císařské město Kjóto s šógunovou metropolí Edo, v podání Hirošigeho. Oblíbeným motivům květin a ptáků - kam patřily veškeré zoologické a botanické druhy, tedy i stromy, keře, traviny, mechy, zvířata, ryby, plazi, hmyz a dokonce i kameny - se průběžně věnovali téměř všichni velcí malíři. Návštěvník nalezne vitríny s manuály malby (malířské příručky tekagami), ve kterých se dřevořezem reprodukovala velká malířská díla čínské i japonské tradice pro potěchu zájemců a poučení začínajících malířů a také alba gafu – knižně vydanou grafiku klasických malířských škol činných simultánně se školami ukiyoe.

Výstavu doplňuje několik závěsných svitků s náměty krajin, květin a ptáků a ukázky trojrozměrných artefaktů s přírodními motivy. Prominentním dílem výstavy je ukázka náročné práce s kovem v podobě bronzového sokola.

I když vystavená díla vznikla až na sklonku dlouhé historie japonského umění, poskytují podněty k srovnání a k zamyšlení o příznačné japonské úctě a citlivosti ke krajině, ke všem představitelům živé i neživé přírody a k proměnám věčně se opakujícího cyklu čtyř ročních dob.

 

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.