Přeskoč na obsah

Karel IV. na zakázané stezce Umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka a Horní Lužice

8. 9. – 27. 11. 2016 Místo konání Ochoz, Sál 2NP Krátkodobá výstava Kurátor Anna Habánová

Oblastní galerie Liberec se připojuje k probíhajícím oslavám 700. výročí narození Karla IV. (1316–1378) a poprvé v historii prezentuje umělecká díla z období vrcholného středověku z regionu severních Čech a Horní Lužice. Pro Lucemburky a Jagellonce strategicky významné území je pro tento výstavní projekt vymezené na východě řekou Jizerou a na západě kupeckou cestou vedoucí přes Mimoň a Zákupy do Žitavy. Tato oblast byla protkána řadou obchodních a správních stezek, podél nichž byly již za Přemyslovců stavěny hrady a kláštery, jež i později sloužily k upevnění moci světské i duchovní, královské i vrchnostenské.

Výstava ukazuje díla s úzkou vazbou k regionu, která byla ve své době součástí sakrálních interiérů a je možné je místně určit a datovat do 14., 15. a 16. století. U řady prací však jejich původ a stáří jen odhadujeme, neboť o nich neexistují žádné dobové písemné zmínky a doloženy jsou až v novověku. Prezentována jsou díla jak v odborných kruzích již známá, tak neznámá, zcela nově určená a datovaná, spadající do doby vlády krále a císaře Karla IV. a jejího širšího dosahu. Výběr je omezen stavem a reálnou dostupností exponátů. Některé čekají na restaurování, jiné není možné transportovat nebo zapůjčit. Představený výběr je dílčí sondou a krokem vedoucím k dalšímu zpracování umělecko-historicky velmi cenného souboru gotického umění, jehož pojítkem je sledovaný region.

Záštitu nad výstavou převzal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.