Přeskoč na obsah

Jiří Dostál / NA ZEMI Obrazy a kresby z let 1970 - 2006

5. 10. – 26. 11. 2006 Místo konání Liebiegův palác Výstava Kurátor Zuzana Štěpanovičová

Retrospektivní výstava jabloneckého sochaře, malíře, medailéra a dlouholetého pedagoga a ředitele SUPŠ, Jiřího Dostála prezentuje monumentální malby, kresby a akvarely s krajinářskou tematikou. K výstavě byl vydán katalog.

Jiří Dostál se narodil 1. 10. 1945 v Nové Pace, studoval na Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a v roce 1970 absolvoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou u prof. Stanislava Libenského. Poté pracoval jako návrhář v Skleněné bižuterii v Jablonci, později jako samostatný výtvarník a v od roku 1991 působí jako pedagog a ředitel SUPŠ v Jablonci nad Nisou. Výstavu, jež je koncipovaná jako souborná přehlídka kreseb a velkoformátových maleb z let 1970 - 2006, doplňují nejvýznamnější ukázky medailérské tvorby. Ústředním tématem volné tvorby J. Dostála je krajina, znázorňovaná v několika polaritách současně. Základní protipólem je vidění a vědění, například silueta horského hřebene a jeho topografický záznam, doplněný písmem (Krkonoše – Vrcha, 1977-78). Obraz také zrcadlí snahu o přesné analytické zkoumání přítomného okamžiku prostřednictvím jemně odstupňované barevné škály zelených a modrých odstínů. Další důležitou polaritou je zrakový vjem krajiny a jeho záznam. Zrakový vjem je provázený určitými pocity, (například pocitem řádu), a tyto autor vyjadřuje prostřednictvím svého dynamického rukopisu, kresebné šrafury a barevné kompozice (Při průjezdu Svijan, 1986). Horizont krajiny, její tvarosloví a linie jsou maximálně zjednodušeny, čímž známá silueta krajiny dostává téměř symbolický charakter. Krajina však také nabízí možnost nekonečného zkoumání detailů, od menších krajinných celků, přes jednotlivosti (kresby květin) až po struktury jednotlivých tkání. Toto zkoumání struktur může v určitém okamžiku přinést vědomí společných prvků světa vnějšího a vnitřního (vzpomínkové krajiny posledních let). Zajímavostí je Dostálův zájem o světlo, které reprodukuje v malbě prostřednictvím tónování barvy v krystalicky přesně vymezených úsecích obrazové plochy, anebo v kresbách způsobem typickým pro staré mistry rytin – zhušťováním nebo uvolňováním rytmu čar ve šrafuře. Jiří Dostál má za sebou řadu cenných realizací v oboru medailérství. Na jeho podnět vznikla na uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou také třída se specializací na tvorbu mincí a medailí.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.