Přeskoč na obsah

Jacques Callot /1592 - 1635/ Ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

15. 2. – 15. 4. 2007 Místo konání Liebiegův palác Výstava Kurátor Markéta Kroupová

Vůbec poprvé bude liberecká galerie prezentovat jeden z ucelených souborů grafické sbírky, kterou spravuje. Jedná se o významný a v minulých letech kompletně zrestaurovaný soubor grafických listů francouzského grafika žijícího na rozmezí manýrizmu a baroka, Jacquese Callota (1592 – 1635). Vedle kolekcí ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně a Muzeu umění v Olomouci se jedná o nejpočetnější soubor Callotových listů nacházející se v České republice.

Rozsáhlé Callotovo grafické dílo, ve kterém se odráží celý tehdejší svět počínaje prostým životem na vesnici a dvorskými ceremoniály konče, ovlivnilo mnoho dalších autorů a jeho stopy lze vysledovat až hluboko do 18. století. Díky politickým zakázkám J. Callot zachytil i dějinný vývoj Evropy v pohnutých dobách Třicetileté války a bojů o francouzskou korunu. Jacques Callot, plodný autor, který zanechal svědectví o své době v podobě grafických listů tvořených především čárovým leptem a mědirytem, představuje grafika, jehož dílo si zaslouží obdiv nejen kvůli výjimečnému technickému zpracování, ale především proto, že v celoživotním díle postihl košaté dějinné souvislosti stejně tak jako prosté momenty všedního života. K výstavě vyjde katalog. Vernisáž výstavy se uskuteční 15. února 2007 v 16:30 ve Zlatém salonku Oblastní galerie v Liberci. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Vůbec poprvé bude liberecká galerie prezentovat významný a v minulých letech kompletně zrestaurovaný soubor grafických listů francouzského grafika žijícího na počátku období baroka a ve své tvorbě čerpajícího z tradice manýrizmu, Jacquese Callota (1592 – 1635). Po Národní galerii v Praze, Moravské galerii v Brně a Muzeu umění v Olomouci se jedná o nejpočetnější kolekci Callotových listů nacházející se v České republice. Jacques Callot se narodil někdy na jaře roku 1592 v Nancy, sídle lotrinských vévodů. V mládí se pohyboval na šlechtickém dvoře, kde otec vykonával funkci herolda. Už od této doby byl veden k prohlubování své záliby v kreslení. I přes podporu, kterou v domácím prostředí měl, Jacques Callot roku 1606 utekl z domu a učednická léta prožil ve zlatnické dílně Demengea Croqa. Za dva roky se však vydal do velkého světa, do Říma (Římské obrazy, lepty z roku 1611). Zde pokračoval v učení, které ho ale neuspokojilo a roku 1611 odjel do Florencie, v jejímž inspirativním prostředí a pod ochrannou rukou Medicejů prožil jedeno z vrcholných tvůrčích období (Rozmary, lepty z roku 1617 věnované Giovannimu de Medici). Od roku 1621 působil opět v Nancy (Žebráci, z roku 1622, Malé pašije, lepty z roku 1624 nebo Dobytí města Bredy z roku 1628). Ve 20. letech 17. století Jacques Callot rovněž hodně cestoval, především po Nizozemí, a následně přijal velkorysé politické zakázky na monumentální ztvárnění vítězství francouzských vojsk nad anglickými, na kterých pracoval v Paříži (Dobytí pevnosti sv. Martina na ostrově Ré, Dobytí pevnosti La Rochelle). Jacques Callot tvořil až do posledních dnů svého života. Zemřel v Nancy 25. března 1635. Jeho život i tvorbu významně ovlivnily politické události té doby, a proto jeho celé dílo můžeme pokládat za jakousi reflexi tehdejších všedních dnů. Díky politickým zakázkám Jacques Callot zachytil dějinný vývoj Evropy v pohnutých dobách Třicetileté války a bojů o francouzskou korunu. Rozsáhlé Callotovo grafické dílo, ve kterém se odráží tehdejší svět počínaje prostým životem na vesnici a dvorskými ceremoniály konče, ovlivnilo mnoho dalších autorů a jeho stopy lze vysledovat až hluboko do 18. století. Jacques Callot, plodný autor, který zanechal svědectví o své době v podobě grafických listů tvořených především čárovým leptem a mědirytem, představuje grafika, jehož dílo si zaslouží obdiv nejen kvůli výjimečnému technickému zpracování, ale především proto, že v celoživotní práci postihl košaté souvislosti historického vývoje stejně tak jako prosté momenty všedního života. 

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.