Skip to content

Teorie lži Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk

18. 1. – 5. 5. 2019 Místo konání -1 Gallery Výstava Curator Lenka Sýkorová

Aktuální termín post-pravdy otevírá problém neuchopitelnosti „pravdy“ v dnešní pře-informované době. Žijeme v době iluze pravdy? Žijeme v době lži?

Lež autoři neuchopují jako pejorativní motiv, ale otevírají otázku lži jako absolutního pojetí iluze, tak jak s ní bylo nacházeno kupříkladu v renezanci. Na výstavě by pracovali s různými médií – malbou, kresbou, instalací, objektem a projekcí. Ondřej Basjuk je absolvent Ateliéru grafika II Vladimíra Kokolii na AVU v Praze. Basjukův rukopis se odkazuje k archivnímu obratu, post internetu a inspiraci orientem. Šárka Koudelová je absolventkou AVU v Praze – Ateliéry grafiky II Vladimíra Kokolii, kresby Jiřího Petrboka a malby II Vladímíra Skrepla, kde diplomovala. Autorka experimentuje s malbou v kontextu dnešní vizuální kultury, která dnes a denně chrlí stále nové vizuální informace. Proto se její část mnohovrstevnaté tvorby nese na vlně post-internetu.

This website uses cookies. By continuing to use this website, you are giving consent to our use of cookies.