Přeskoč na obsah

Dorota Sadovská (SK) a Alannah Robins (IRL) Spiritualita

3. 9. 2021 – 2. 1. 2022 Místo konání Galerie 1PP Výstava Kurátor Lenka Sýkorová

Hledání transcendentálního vnímání světa se stalo klíčovým momentem výstavy Spiritualita slovenské umělkyně Doroty Sadovské a irské umělkyně Alannah Robins. Spiritualita a tělesnost je ukryta v jejich tvorbě, avšak pokaždé z jiného subjektivního uměleckého pohledu.

Spiritualita je touha po absolutnu. Je to cesta hledání a schopnost poznávat svět. Pokud budeme člověka chápat v kontextu transcendentální filosofie, tak jak ji v 18. století rozvíjel Immanuel Kant, tak k němu přistupujeme jako k subjektu zkoumající možnosti každé zkušenosti, kdy člověk nemůže věc vidět či slyšet jinak něž v prostoru a v čase. Právě ono zpřítomnění prostřednictvím smyslů bylo od dob I. Kanta v 20. století doplněno o jazyk a jeho struktury, které ovlivňují naše poznání. Každé poznání je tak subjektivní a jeho předmětem je smyslově uchopitelný svět. Hledání transcendentálního vnímání světa se stalo klíčovým momentem výstavy Spiritualita slovenské umělkyně Doroty Sadovské a irské umělkyně Alannah Robins. Spiritualita a tělesnost je ukryta v jejich tvorbě, avšak pokaždé z jiného subjektivního uměleckého pohledu. Dorota Sadovská v Liberci prezentuje spiritualitu z kontextu křesťanské ikonografie. V jejím díle spiritualita přímo vychází z tělesnosti, kdy lidské tělo není překážkou, ale zprostředkovatelem na cestě k spirituálnímu poznání. Kojící Madona či zobrazení svatí zde prezentují náboženskou rovinu spirituality z pozice světce – člověka. Lidské tělo Dorota Sadovská uchopuje jako hmotu, tak jako nositele silného gesta a emoce. V případě ikonografického programu také jako nositele atributů. Lidská kůže je zde transformována na malířské plátno, které je prořezáváno až zraňováno. Intimita tělesnosti je prezentována ve své čistotě a zranitelnosti, ale o to více je čitelná a komunikativní i skrze jasnou barevnou škálu třech primárních barev: tmavě modré, jasně žluté a červené barvy. Oproti tomu Alannah Robins přistupuje ve své tvorbě k transcendentálnímu více s pokorou k přírodě. Pozoruje ji a vnímá. Současně ji fascinuje metamorfóza, jako jistý druh splynutí s přírodou či proměny, která je přírodě vlastní. Transcendence bývá často spojována s duchovním či intelektuálním růstem. Alannah ji dává do kontextu výkladu francouzského filosofa Maurice Merleau-Pontyho, který ve 20. století zdůraznil význam lidské tělesnosti a transcendenci očistil od náboženské či intelektuální zkušenosti. Současně autorka také pracuje s Heideggerovou „světlinou“ (lichtung), kterou chápejme jako bytí samo. V kontextu fenomenologie 20. století ji můžeme vztáhnout na proces tázaní se na cestě hledání absolutna. Býti uprostřed je klíčové, ale také hloubka polohy, kde stojíme je jistým zaujetím perspektivy a dle M. Merleau-Pontyho pohybem těla formujeme krajinu vnímatelného. Právě dílo M. Merleau-Pontyho se stává signifikantním momentem interpretace prezentovaného díla Alannah, ve kterém nám otevírá různé horizonty bytí. Alananh Robins v Liberci rozvíjí sérii kreseb černých vran inspirovanými Ovidiovými proměnami, kdy transformace je vnímána jako určitý druh transcendence ticha či umlčení a černá jako symbol negativních zpráv. Asamblážové objekty jsou jistým odkazem na artefakty lidské činnosti a vyřezávané objekty pracující s pronikáním světla stínu nás vtahují do přírody s jasnými odkazy na hloubku krajiny M. Merleau-Pontyho.

Dorota Sadovská je etablovanou slovenskou umělkyní, která na uměleckou scénu vstoupila již v 90. letech minulého století jako solitér. Od té doby ráda nabourává klasické schéma závěsného obrazu a vstupuje s ním do prostoru a vytváří obrazové instalace. Současně pracuje s médii fotografie, videa a kresby. Její dílo by se dalo charakterizovat dvěma tematickými okruhy: tematizace tělesnosti a zájem o křesťanskou ikonografii. Dorota Sadovská je absolventkou VŠVU v Bratislavě a École Nationale des Beaux Arts ve francouzkém Dijonu. Alannah Robins je irskou intermediální umělkyní, která vystudovala National College of Art and Design v Dublinu. Působí v Irsku a Švédsku. Zaměřuje se na svět mytologie, kdy se nechává pohltit svým okolím. Ve své tvorbě hojně využívá intuice a pozorování. Kurátorská koncepce vznikla s důrazem na médium kresby s přesahy do intermediální tvorby. Výstava uvádí dvě autorky v dialogu formou děl vytvořených přímo pro daný prostor.

 

Lenka Sýkorová

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ONLINE ZDE

 

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.