Výstavy - Výstavní plán - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5

14. 12. 2017 – 04. 03. 2018

F. X Šalda a výtvarné umění

„Můj pravý život je uložen v mém díle” – F. X. Šalda a výtvarné umění

Literární kritik, novinář a spisovatel, liberecký rodák F. X. Šalda (1867–1937) věnoval část své tvorby umělecké kritici. Přehlídka ukáže vybraná díla českého výtvarného umění, kterými se Šalda ve svých recenzích a úvahách jmenovitě zabýval. Vystaveny budou obrazy Jana Zrzavého, Miloše Jiránka, Antonína Slavíčka a dalších.

 ZPĚT NA PLÁN VÝSTAV