Výstavy - Současné - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20. 01. 2011 – 27. 03. 2011

SIAL

Výstava SIAL mapuje práci skupiny architektů a inženýrů, která se zformovala v libereckém Stavoprojektu kolem architekta Karla Hubáčka, autora televizního vysílače na Ještědu.

 

Díky uvolnění politické a společenské situace ve druhé polovině 60. let 20. století založili Karel Hubáček, Miroslav Masák, Zdeněk Patrman, Václav Voda a další architektonický ateliér, který nazvali Sial - Sdružení architektů a inženýrů Liberec. Tato čtyři písmena jsou dodnes synonymem pro originální a invenční architekturu, jejíž autoři i v nepříznivých dobách dokázali sledovat aktuální světové trendy, reagovat na ně a dokonce se uplatit v mezinárodní konkurenci.

Přínos Sialu ale nespočívá jen v realizacích a architektonických studiích. Sial, resp. skupina architektů a inženýrů, která se musela v roce 1971 vrátit do Stavoprojektu, také vychovával. Legendární Školkou Sialu prošla celá řada architektů, kteří jsou dodnes aktivní a do značné míry ovlivňují podobu domácí architektury svými pracemi, teoretickými texty anebo výchovou studentů architektury.

Výstava v Oblastní galerii představí vybrané realizace Sialu formou banerů a modelů.

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, odborným pracovištěm Liberec připravujeme kolokvium věnované tvorbě Sialu. Kolokvium proběhne v únoru 2011 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Přednášky a komentované prohlídky k výstavě

17. 2. 2011, 17:30 - komentovaná prohlídka "Pre-Sial (Pokus o zlidštění architektury)" s Ludmilou Hůrkovou
23. 2. 2011, 17:00 - komentovaná prohlídka "Sial a školka Sial" s prof. Rostislavem Šváchou, spoluautorem výstavy
3. 3. 2011, 17:30 - přednáška Ivy Karáskové a Jiřího Bláhy "Projekt přestavby Naivního divadla v Liberci"
10. 3. 2011, 17:30 - komentovaná prohlídka "Mezi enviromentalismem, postmodernou a novou modernou" s Jakubem Potůčkem, spoluautorem výstavy
17. 3. 2011, 17:30 - komentovaná prohlídka výstavou s Janem Randáčkem
24. 3. 2011, 17:30 - přednáška Jiřího Křížka "Památková ochrana staveb Sialu"

 

Hrajete si rádi? Zkuste najít vybrané stavby Sialu na mapě v on-line geografické hře. Hru si můžete zahrát zde. Vaším cílem bude určit s pomocí nápovědy o jakou stavbu se jedná a potom ji najít na mapě (kliknutím do mapy označíte co nejpřesnější umístění stavby). Odchylky v měření se Vám sčítají. Bojujete s časem a s ostatními soupeři. Vyhrává ten, kdo v nejkratším čase umístí stavby na mapu nejpřesněji. Hra byla vytvořena na portálu GEOHRA.


Kolokvium o dějinách Sialu

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
a
Oblastní galerie v Liberci
si vás dovolují pozvat na odborné kolokvium

Sial

Liberec, 24.-25. 2. 2011

V dějinách české architektury 2. poloviny 20. století napsal liberecký Sial nejslavnější kapitolu. Díky Karlu Hubáčkovi i jiným architektům a inženýrům tohoto sdružení se těžiště domácí tvorby přeneslo z velkých center na periferii českých zemí. Navzdory těžkým politickým podmínkám se v Sialu podařilo udržet atmosféru tvořivosti a neztratit kontakt s aktuální architekturou ve světě. Sial po sobě zanechal vynikající stavby, v čele s věží na Ještědu, a ještě víc vynikajících, ale neprovedených návrhů. Jejich výběr podává výstava, kterou po olomoucké premiéře pořádá Oblastní galerie v Liberci, a o jejich přehled a historické zhodnocení se pokusila velká kolektivní publikace Sial z roku 2010. Výstavou a knihou se však debata o odkazu libereckého sdružení neuzavírá. Vztah člověka k technice a přírodě - pro Sial asi klíčový -, poměr jeho tvorby k domácí a zahraniční scéně, teoretické myšlení libereckých architektů, stavby Sialu v kontextu krajiny a měst a jejich dnešní památková ochrana, význam libereckého sdružení pro dnešek, to všechno jsou otázky, o nichž sotva někdy padne konečné slovo. Najdeme je mezi tématy kolokvia o dějinách Sialu, kterého se zúčastní dvě desítky českých a slovenských historiků moderní architektury.

Název: Kolokvium o dějinách Sialu
Odborný garant: Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Místo konání: Krajská vědecká knihovna - přednáškový sál, Rumjancevova 1362/1, Liberec

Program: Čtvrtek 24. února 2011
10.00-12.00
Jan Randáček a Jiří Křížek: úvodní slovo
Oldřich Ševčík: Příroda-technika-architekt. Několik sond do řešení tohoto vztahu
Henrieta Moravčíková: Politický rozměr pozdního modernismu v Československu
Matúš Dulla: Technicismus jako únik z ideologie
Pavel Halík: Sial v politických souvislostech
13.00-14.45
Benjamin Fragner: Výstava Apelace 1967
Lukáš Beran: Ještěd v kontextu evropských televizních věží
Petr Vorlík: Interiér Ještědu v českém i zahraničním kontextu
Odjezd na Ještěd lanovkou v 15.30
16.00-17.00
Petr Volf: V čem je pro mě Sial aktuální
Jiří Jiroutek: Fotografuji práce Sialu
18.00 návrat lanovkou do Horního Hanychova a Liberce
Pátek 25. února 2011
9.00-12.00
Jan Mohr: Město Liberec v éře Sialu
Iva Karásková: Sportovní stavby Sialu
Ludmila Hůrková: Tvorba ateliéru 9 a skupiny 11 jako odraz dobového myšlení
Eva Novotná: Panelová sídliště a Sial
Terezie Nekvindová: Liberecké výstavní trhy v kontextu výstavní architektury 60. let
Jitka Kubištová: Sial v České Lípě
13.00-16.30
Marcela Hanáčková: Dolní centrum Liberce
Marie Platovská: Pražská vilová architektura kolem roku 1970 a vila Věry Chytilové
Dita Dvořáková: Texty Petra Vaďury
Karin Šrámková: Vladimír Karfík a Jiří Suchomel: srovnávací studie
Martin Strakoš: Ochrana památek poválečné architektury na severní Moravě
Jiří Křížek: Ochrana staveb Sialu
Závěrečná debata

Poplatky: 300 Kč, student 150 Kč. Poplatek se bude vybírat na místě.
Přihlášky: Vyplňte prosím on-line přihlášku. Pozor, kapacita sálu je omezená!
Ubytování: Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník sám.
Unihotel, Voroněžská 1329/13, Liberec, tel.: 485 352 211
Hotel Petra, Ještědská 680/121, Liberec, tel.: 731 526 164
Hotel Pytloun, Volgogradská 29/70, Liberec
Další nabídku ubytování nabídne Městské informační centrum, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 485 101 709, mic@infolbc.cz, www.infolbc.cz
Občerstvení: Po oba dva dny bude zajištěno občerstvení zdarma.
Kontakty: Jiří Křížek (Národní památkový ústav), krizek@liberec.npu.cz, 724 663 322
Jan Randáček (Oblastní galerie v Liberci), jan.randacek@ogl.cz, 723 194 450

Mapa s vyznačenými body zájmu zde.

Informace ke Kolokviu o dějinách Sialu si v přehledné formě můžete stáhnout v tomto PDF souboru (226 kB).

 

 


 ZPĚT NA SOUČASNÉ VÝSTAVY