Výstavy - Současné - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6

14. 12. 2017 – 04. 03. 2018

Johann Adalbert Angermeyer (1674–1742)

Příroda v obrazárně

Johann Adalbert Angermeyer se specializoval na kabinetní obrazy květin, ptáků, ovoce a přírodních zákoutí. Výstava, která je první soubornou přehlídkou díla tohoto malíře v celoevropském kontextu, představí na čtyřicet obrazů J. A. Angermeyera a jeho předchůdců, současníků i následovníků; z toho dvanáct obrazů zapůjčila Národní galerie v Praze, dva obrazy Österreichische Galerie Belvedere ve Vídni, po jednom zapůjčili Gemäldegalerie Alte Meister v Drážďanech a Bayerische Staatgemäldesammlungen v Mnichově, ostatní zápůjčky pocházejí z domácích veřejných institucí i soukromých kolekcí.

Koncepce výstavy vychází z Angermeyerovy první monografie, vydané Národní galerií v Praze v roce 2015, jejíž autorkou je Hana Seifertová. Liberecká galerie byla pro výstavu vybrána jako připomínka místa, kde se přesně před padesáti lety odehrála výstava barokního zátiší, kterou Hana Seifertová jako tehdejší ředitelka Oblastní galerie připravila z domácích i evropských sbírek. Tehdejší výstava odstartovala dlouhou a záslužnou badatelskou práci Hany Seifertové v  oblasti evropské barokní malby a barokního zátiší zvlášť. Výstava J. A. Angermeyera se tak zároveň stane poctou této významné znalkyni staré evropské malby. 

Johann Adalbert Angermeyer (22. dubna 1674 Bílina – 10. května 1742 Praha) se učil malbě u malíře švýcarského původu Johanna Rudolfa Byse. V roce 1700 se stal tovaryšem pražského malířského cechu, o sedm let později jeho řádným členem. Vyjma tříletého pobytu v Oseku (1719–1722) pobýval celý život v Praze. Udržoval kontakty s malíři Johannem Michaelem Bretschneiderem, Petrem Brandlem, měl řadu žáků i následovníků (Jan Kašpar Hirschely, Karel Kastner, J. G. Beittler ad.).

Prostřednictvím mentora se Angermeyer seznámil s významným pražským sběratelem Felixem Sekerkou hrabětem Vršovcem. Pro jeho sbírku dodával zejména pandány ke kabinetním obrazům svých předchůdců, jako byli například známí flámští malíři Roelant Savery a David Teniers ml. Angermeyer se však neinspiroval pouze u svých starších kolegů, zvláště jeho pozdější práce po roce 1715 byla založená na důkladném studiu přírody, citu pro minuciózní detail a schopnost drobnopisného pojednání květin, plodů, hmyzu či opeření ptactva. 

Angermeyerovo pojetí předjímalo nový zájem o přírodu, její zákonitosti a systematiku v příštích desetiletích. Toto je ve výstavě připomenuto grafickými panely s identifikací jednotlivých druhů flóry a fauny nacházejících se na obrazech.

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program obsahující přednášky, komentované prohlídky, koncerty a samoobslužné výtvarné studio pro děti.

Partnerem výstavy je Národní galerie v Praze.

Vernisáž: 14. prosince 2017 v 17.30 hodin

Komentované prohlídky a přednášky:

11. 1. (čtvrtek) v 10.30 komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Zuzanou Štěpanovičovou 

11. 1. (čtvrtek) v 17.00 přednáška Hany Seifertové, autorky první monografie Johanna A. Angemeyera

1. 2. (čtvrtek) v 10.30 a 17.00 komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Zuzanou Štěpanovičovou

11. 2. (neděle) v 15.00 komentovaná prohlídka s Marcelou Vondráčkovou, kurátorkou Sbírky starého umění Národní galerie v Praze

4. 3. (neděle) v 15.00 komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Zuzanou Štěpanovičovou 

Koncerty: 

26. 12. 2017 v 18.00 Jakub Jan Ryba, Česká mše vánoční, účinkuje komorní soubor a pěvecký sbor Regnis, Liberec, umělecká vedoucí Kristýna Stoklasová. 

4. 3. 2018 v 17.00 koncert barokní hudby, účinkuje komorní soubor Regnis, Liberec, umělecká vedoucí Kristýna Stoklasová. 


 ZPĚT NA SOUČASNÉ VÝSTAVY