O galerii - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
Služby návštěvníkům

Služby odborné veřejnosti
Služby novinářům
Služby právnickým osobám

Služby návštěvníkům

Oblastní galerie v Liberci spravuje kvalitní a cenná umělecká díla, jejichž ostraha si žádá mimořádná řešení. Proto jsou všechny vnitřní prostory a část venkovních prostor Oblastní galerie monitorovány... více 

Odborné veřejnosti

Oblastní galerie v Liberci umožňuje studium uměleckých předmětů badatelům a studentům vysokých škol. Badatelé a studenti musí dodržovat podmínky Badatelského řádu...více 

Novinářům

Tato sekce je určena výhradně pro zaměstnance novin, časopisů, televizí, rádií a jiných médií. Můžete volně využívat fotografie, tiskové zprávy a loga, které Vám na této stránce nabízíme...více 

Právnickým osobám

Oblastní galerie v Liberci nabízí právnickým osobám několik služeb, které mohou zatraktivnit Vaše pracovní prostředí, zlepšit Vaše image v očích obchodních partnerů nebo přinést Vám a Vašim zaměstnancům příjemné zážitky z návštěvy Oblastní galerie v Liberci...více 

SLUŽBY NÁVŠTĚVNÍKŮM
ODBORNÉ VEŘEJNOSTI
NOVINÁŘŮM
PRÁVNICKÝM OSOBÁM