Projekt OP ROP NUTS II. Severovýchod
HLEDAT
  

Galerie ukončila projekt spolufinancovaný EU

24. 04. 2013

Oblastní galerie v Liberci na konci roku 2012 ukončila projekt financovaný Evropskou unií s názvem Marketingová podpora a informační systém Oblastní galerie v Liberci. Projekt, který začal již v roce 2011 musel v průběhu realizací reagovat na nové skutečnosti, hlavně stěhování galerie do lázní. V současné době probíhá závěrečná kontrola všech dokumentů, kterou provádí Regionální rada Severovýchod.

 

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit propagaci galerie, zvýšit povědomí o galerii mezi veřejností a lépe informovat potencionální návštěvníky galerie o jejích aktivitách. „Ideově jsme projekt začali připravovat již v roce 2010 a měli jsme poměrně jasnou představu, čeho chceme dosáhnout,“ řekl o počátcích projektu Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie. Hlavní osou projektu bylo několik aktivit, které měly zvýšit povědomí o galerii v Liberci a lépe informovat obyvatele o nabídce výstav a doprovodných programech, které galerie připravuje.

„Nápad a záměr byly jednoduché, ale samotná realizace rozhodně tak jednoduchá nebyla,“ přibližuje projekt Jan Randáček. Galerie například musela reagovat na rozhodnutí o stěhování do lázní a některé aktivity, které mají pětiletou udržitelnost modifikovat tak, aby byly použitelné i v lázních, novém sídle galerie.

V rámci projektu galerie získala nový informační systém, kterým návštěvníkům přibližuje jednotlivá díla vystavená ve stálé expozici, začala vydávat programový čtvrtletník, spolupracovala s public relation agenturou, vydala vícejazyčnou mutaci skládanek o galerii nebo jednoduchou mapku Liberce s textem o galerii. Většina aktivit byla zaměřena na obyvatele Liberce a návštěvníky Libereckého kraje. Také proto byla většina materiálů distribuována do všech informačních center v Libereckém kraji a na další turisticky atraktivní místa v kraji. „Osobně za nejefektivnější považuji propagaci galerie na tramvaji v Liberci. Není to sice nejlevnější věc, ale dopad je podle mého názoru velký – i kdyby k nám nepřišli všichni, kdo tramvaj zahlédnou, uvědomí si, že v Liberci existuje muzeum umění. A odtud je již jen krůček k návštěvě. Propagace galerie je dlouhodobá záležitost a přínosy projektu budeme využívat ještě dlouho,“ uzavřel Jan Randáček.

Projekt Marketingová podpora a informační systém Oblastní galerie v Liberci s rozpočtem přes 2,1 milionu korun podpořila Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj 85 %, zbylých 15 % doplatila Oblastní galerie ze svých provozních nákladů.

Ke stažení: TZ_Galerie-uspesne-ukoncila-projekt-financovany-EU.doc
Veřejná zakázka "PRONÁJMEM BILLBOARDŮ"

02. 11. 2011

Název veřejné zakázky: „Pronájem billboardů"

Zadavatel: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

Druh a předmět veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu (II. kategorie) na dodávku služeb

Způsob zadání: výzva více uchazečům

Termín pro podání nabídek: 11. 11. 2011 do 15 hod.

Místo pro podání nabídek: Poštou na adresu zadavatele: U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec 5 nebo osobně na stejnou adresu

Výzva k podání nabídek: viz příloha

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Randáček, tel: 723 194 450, e-mail:jan.randacek@ogl.cz

JEDNÁ SE O OPAKOVANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ!

Ke stažení: Poptavkove_rizeni.pdf
Veřejná zakázka malého rozsahu „VÝROBA A INSTALACE REKLAMY S NÁSLEDNÝM PRONÁJMEM PLOCH NA VOZIDLE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRA

22. 07. 2011

Název veřejné zakázky: „VÝROBA A INSTALACE REKLAMY S NÁSLEDNÝM PRONÁJMEM PLOCH NA VOZIDLE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V LIBERCI"

Zadavatel: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

Druh a předmět veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu (II. kategorie) na dodávku služeb

Způsob zadání: výzva více uchazečům

Termín pro podání nabídek: 27. 7. 2011 do 15 hod.

Místo pro podání nabídek: Poštou na adresu zadavatele: U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec 5 nebo osobně na stejnou adresu

Výzva k podání nabídek: viz příloha

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Randáček, tel: 723 194 450, e-mail: jan.randacek@ogl.cz

Ke stažení: Poptavkove_rizeni.pdf
Veřejná zakázka malého rozsahu „Pronájm billboardů"

11. 07. 2011

Název veřejné zakázky: „Pronájem billboardů"

Zadavatel: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

Druh a předmět veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu (II. kategorie) na dodávku služeb

Způsob zadání: výzva více uchazečům

Termín pro podání nabídek: 22. 7. 2011 do 15 hod.

Místo pro podání nabídek: Poštou na adresu zadavatele: U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec 5 nebo osobně na stejnou adresu

Výzva k podání nabídek: viz příloha

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Randáček, tel: 723 194 450, e-mail:jan.randacek@ogl.cz

Ke stažení: Poptavkove_rizeni.pdf
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování grafických návrhů“

16. 05. 2011

16. 05. 2011

Název veřejné zakázky: „Zpracování grafických návrhů"

Zadavatel:  Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

Druh a předmět veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu (II. kategorie) na dodávku služby

Způsob zadání: výzva více uchazečům

Termín pro podání nabídek: 31. 5. 2011 do 15 hod.

Místo pro podání nabídek: Poštou na adresu zadavatele: U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec 5 nebo osobně na stejnou adresu

Výzva k podání nabídek: viz příloha

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Randáček, tel: 723 194 450, e-mail:jan.randacek@ogl.cz

 

Ke stažení: Poptavkove_rizeni.pdf
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vytvoření grafického manuálu"

02. 03. 2011

27. 02. 2011

Název veřejné zakázky: „Vytvoření grafického manuálu"

Zadavatel:  Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

Druh a předmět veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu (II. kategorie) na dodávku služby

Způsob zadání: výzva více uchazečům

Termín pro podání nabídek: 9. 3. 2011 do 15 hod.

Místo pro podání nabídek: Poštou na adresu zadavatele: U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec 5 nebo osobně na stejnou adresu

Výzva k podání nabídek: viz příloha

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Randáček, tel: 723 194 450, e-mail:jan.randacek@ogl.cz

 

Ke stažení: Poptavkove_rizeni.pdf
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Služby agentury public relations“

07. 02. 2011

Název veřejné zakázky: „Služby agentury public relations"

Zadavatel:  Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

Druh a předmět veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu (II. kategorie) na dodávku služby

Způsob zadání: výzva více uchazečům

 

Termín pro podání nabídek: 25. 2. 2011 do 15 hod.

Místo pro podání nabídek: Poštou na adresu zadavatele: U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec 5 nebo osobně na stejnou adresu

Výzva k podání nabídek: viz příloha

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Randáček, tel: 723 194 450, e-mail:jan.randacek@ogl.cz

 

Ke stažení: Poptavkove_rizeni.pdf