Výstavní projekt Mladí lvi v kleci doprovází stejnojmenná publikace v českém a německém jazyce. Obsahem jsou odborné statě kolektivu autorů věnované jednotlivým centrům a tematickým okruhům německočeského výtvarného umění v meziválečném Československu. Tyto texty jsou dále doplněny dílčími tematickými exkurzy, medailony 86 vybraných autorů a dalšími přílohami.

Na vydání publikace spolupracují nakladatelství Arbor vitae, Technická univerzita v Liberci a Oblastní galerie v Liberci.


Anna Habánová (ed.), Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období (kat. výst.), Arbor vitae, Řevnice – Liberec 2013, 440 stran, 536 + 36 reprodukcí.

Concept © Anna Habánová, Ivo Habán, 2013
Text © Zdenka Čepeláková, Ivo Habán, Anna Habánová, Bohuslava Chleborádová, Gabriela Kašková, Michaela Sidenberg, Pavel Šopák, 2013
Graphic design © Belavenir, 2013

ISBN 978-80-7467-025-1 (Arbor vitae)
ISBN 978-80-85050-99-8 (Oblastní galerie v Liberci)

Distribuci zajišťuje nakladatelství Arbor vitae.Mladí lvi v kleci–Junge Löwen im KäfigAnotace:

Zatímco česká výtvarná scéna první republiky je dnes všeobecně známá a přinejmenším klasická moderna je probádanou oblastí, umění „českých Němců“ sledovaného období zůstává opomíjeno. Přispět ke změně tohoto stavu a ukázat méně známou podobu výtvarného umění meziválečné éry usiluje kniha a výstava Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, které jsou současně svým způsobem splátkou dluhu německy hovořícím autorům.

Projekt zpracovává historii nejdůležitějších uměleckých spolků a je postaven na výběru děl, která byla součástí meziválečných souborných výstav německočeského výtvarného umění doma i v zahraničí. Tato díla se podařilo adresně dohledat a podrobně zmapovat jejich historii. Z důvodů vymezení časového jsou zde zastoupeni umělci narození převážně v rozmezí let 1885–1905, kteří významným způsobem utvářeli obraz výstav meziválečného období. Do jejich životů dramatickým způsobem zasáhly události konce třicátých let, druhá světová válka a poválečné události v Československu, díky nimž na čas téměř zmizeli z historického a kulturního povědomí této země. Snahou kolektivu autorů je pokus o navrácení jejich identit do kontextu národní paměti a do dějin umění Čech, Moravy a Slezska.Ztracená generace?
Ztracená generace? Ztracená generace? Ztracená generace?


Začátkem roku 2014 vyšla kolektivní monografie Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany. Kniha je výstupem ze stejnojmenné odborné konference, která v říjnu 2013 doprovodila projekt Mladí lvi v kleci.

Kolektivní monografii editorsky připravili Anna a Ivo Habánovi, svými texty do ní dále přispěli Pavla Cenková, Jaroslav Čechura, Kurt Ifkovits, Eva Janáčová, Robert Janás, Veronika Kotoučová, Diana Łańcucka-Codogni, Eckhard Leuschner, Agnes Matthias, Cornelia Nowak, Lena Radauer, Bronislava Rokytová, Veronika Schmeer, Zuzana Skořepová, Libor Šturc, Harald Tesan, Jana Velechovská, David Voda a Silvia Wolf-Möhn.

Devatenáct převážně uměnovědných textů v této knize je věnováno hledání místa německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska ve středoevropském prostoru. Ten se stal v průběhu první poloviny 20. století dynamicky se proměňující oblastí. Tvorba “českých Němců” je na jednu stranu pevně spojena s jejich rodišti, na druhou stranu ji zřetelně formovaly tradičně silné vazby do okolních metropolí. Termín Ztracená generace může znít jako nadsázka, reaguje však na pohnutý osud generace autorů, jejichž studia a kariéry přerušily dvě světové války a jejich účinkování na československé scéně uzavřela emigrace, smrt nebo odsun.

Publikace, jejímž vydavatelem je Technická univerzita v Liberci, odráží aktuální výzkum v širším mezinárodním kontextu, vznikla v souvislosti s výstavou a knihou Mladí lvi v kleci, s nimiž volně koresponduje a tvoří jejich doplněk. Zájemci o knihu mohou kontaktovat Annu Habánovou.