Oblastní galerie v Liberci ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci připravila výstavu, která nabízí zatím nejucelenější pohled na stále málo doceňovanou tvorbu německy hovořících výtvarných umělců meziválečného období z Čech, Moravy a Slezska.

Výstavní projekt usiluje být přínosem pro česko-německé poznání, pro rozšíření vzájemného kulturního, uměleckého a historického povědomí. Smyslem je seznámit veřejnost – českou stejně jako německou – s významnou kapitolou vzájemného soužití.

Záštitu nad výstavou převzali generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naďa Goryczková a pan Karel Schwarzenberg, poslanec Parlamentu České republiky.kurátoři výstavy:
Anna Habánová (Oblastní galerie v Liberci)
Ivo Habán (Národní památkový ústav)

překlady:
Anna Ohlidal

grafické řešení:
Belavenir