Pravidelně ve čtvrtek se budou konat specializované komentované prohlídky k jednotlivým okruhům výstavy nebo bude připraveno tematické čtení zajímavých osobností. Připraven je specializovaný doprovodný program pro školy a hudební vystoupení.26. 9. v 10 a 17 hodin
Mladí lvi v kleci
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Annou Habánovou.


3. 10. v 17 hodin
Zrození umělkyně z pěny limonády
Historička umění a kurátorka Martina Pachmanová představí svou nejnovější knihu věnovanou otázkám genderu v české moderní kritice a teorii umění.


10. 10. v 17 hodin
Prager Secession – německý sen v multikulturní Praze. K účasti Oskara Kokoschky, Karla Hofera a dalších osobností evropské scény na výstavách Prager Secession.
Komentovaná prohlídka se spoluautorem projektu Ivo Habánem.


17. 10. v 10 a 17 hodin
V Liberci to umělecky žilo!
S historií progresivní liberecké výtvarné skupiny Oktobergruppe vás seznámí Anna Habánová.


22. - 23. 10. 2013
Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany.
Mezinárodní konference v Krajské vědecké knihovně v Liberci


24. 10. v 17 hodin
Německy hovořící umělci v ateliéru Willi Nowaka
Historik umění Petr Spielmann přiblíží osobní zážitky z konce třicátých let a poválečná přátelství s malíři Endre Nemesem, Jakubem Bauernfreundem a Peterem Weissem. Nenechte si ujít poutavé vyprávění a autentické vzpomínky dlouholetého ředitele Musea Bochum, zakladatele nejvýznamnější zahraniční sbírky československého umění na západ od našich hranic.


31. 10. v 17 hodin
Koncert libereckého hudebního tělesa Růže mezi trním. Zpěv Markéta Tallerová.
V programu zazní jazz a swing dvacátých a třicátých let 20. století.


7. 11. v 17 hodin
Čtení ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci
Mia Münzer: Stále sním o Praze
Seznamte se s dech beroucími osudy pražské malířky z bohaté židovské rodiny. Čte herečka Naivního divadla v Liberci Markéta Sýkorová.


14. 11. v 17 hodin
Max Oppenheimer – zápůjčka obrazu ze zahraničí – nenechte si ujít jedinečné dílo!
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Annou Habánovou.


21. 11. v 17 hodin
Mladí lvi v kleci
Komentovaná prohlídka výstavou s historikem umění, profesorem Vojtěchem Lahodou, předním znalcem českého umění první poloviny 20. století.


28. 11. v 17 hodin
Čtení ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci
Endre Nemes: Pod příkrovem času
Vzpomínky světoznámého autora na své umělecké začátky a společenské dění v Československu nejen na výtvarné scéně třicátých let.
Maxim Kopf: Odpusťte, že žiju.
Vzpomínky předního protagonisty uměleckého života německy hovořících umělců meziválečného období na dramatický útěk z Československa, pařížské vězení a dobrodružnou cestu přes Maroko a Martinik do USA.


5. 12. v 17 hodin
Nová věcnost
Specializovaná prohlídka k vybraným dílům nového uměleckého směru dvacátých let 20. století.


15. 12. od 10 do 17 hodin
Dernisáž v Oblastní galerii v Liberci
Využijte možnosti posledních komentovaných prohlídek výstavy, stálých expozic a budovy galerie. Připravena bude vánoční dětská dílna a další doprovodný program. Oblastní galerie v Liberci zavře od 1. 1. 2014 své dosavadní sídlo a čeká ji otevření nově zrekonstruovaných bývalých městských lázní.Každou první středu v měsíci vstup zdarma.

Komentované prohlídky v němčině jsou možné po předchozí domluvě.Kontaktní osoba pro komentované prohlídky:
Anna Habánová, Ph.D., anna.habanova@ogl.cz, tel. 724 834 554

Kontaktní osoba pro program pro školy:
Mgr. Adéla Pomothy, adela.pomothy@ogl.cz