Oblastní galerie v Liberci ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci připravila výstavu, která nabízí zatím nejucelenější pohled na stále málo doceňovanou tvorbu německy hovořících výtvarných umělců meziválečného období z Čech, Moravy a Slezska.

Výstavní projekt usiluje být přínosem pro česko-německé poznání, pro rozšíření vzájemného kulturního, uměleckého a historického povědomí. Smyslem je seznámit veřejnost – českou stejně jako německou – s významnou kapitolou vzájemného soužití.

Záštitu nad výstavou převzali generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naďa Goryczková a pan Karel Schwarzenberg, poslanec Parlamentu České republiky.kurátoři výstavy:
Anna Habánová (Oblastní galerie v Liberci)
Ivo Habán (Národní památkový ústav)

překlady:
Anna Ohlidal

grafické řešení:
Belavenir

Výstava Mladí lvi v kleci skončila
Volné reprízy liberecké výstavy konané 8. 3.–15. 6. 2014 v Isergebirgsmuseum v Kaufbeuren-Neugablonz a od 25. 6. do 28. 9. 2014 v Galerii výtvarného umění v Chebu a Letohrádku Ostrov uzavřely konání výstavního projektu Mladí lvi v kleci, který měl premiéru na podzim 2013 v Oblastní galerii v Liberci. V distribuci zůstává stejnojmenná kniha v české a německé mutaci, realizovaná ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae. Výzkum výtvarné scény 'českých Němců' však pokračuje a můžete se těšit na další monografické a tematické projekty. V roce 2014 jimi byly výstavy Mary Duras a Erwina Müllera. Na rok 2016 je plánovaná monografie spolku Metznerbund.

Anna a Ivo Habánovi