Kontakt

Oblastní galerie v Liberci

příspěvková organizace

U Tiskárny 1, 460 01 Liberec V

T. +420 485 106 325

F. +420 485 106 321

E. oblgal@ogl.cz

 

IČ : 00083267

DIČ : CZ00083267 (organizace není plátcem DPH)

bankovní spojení : 3338-461/0100

IBAN: CZ68 0100 0000 0000 0333 8461

Komerční banka , a.s. KOMBCZPPXXX

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 526

F 8376/2004 - F 20670/2004