Dílo měsíce - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
únor 2018

Poslední soud, 1956

Věra Nováková (17. 1. 1928 - )

olej, plátno, 90 x 56,5 cm

značeno vlevo dole: VN, vpravo dole: 56

inv. č.: o

V letošním roce se dožívá významného jubilea malířka, ilustrátorka a sochařka Věra Nováková patřící k nejvýraznějším solitérům českého umění. V roce 1949 byla i se svým budoucím manželem Pavlem Brázdou z politických důvodů vyloučena ze studia na Akademii výtvarných umění v Praze, se zákazem studia na všech dalších školách. Jako výtvarnice z povolání byla zaregistrována až roku 1958, poté mohla ilustrovat, ale nikoliv vystavovat. První samostatnou velkou výstavu měla až v roce 1992. V roce 2006 obdržela Cenu Revolver Revue, v roce 2010 jí byla vydána monografie. Jako zajímavost v rámci spojitosti s regionem lze uvést, že Věra Nováková provedla nástěnnou malbu pro obnovenou Petrovu kapli v Liberci-Radčicích (1995).

Po vyloučení ze studia byl Věře Novákové radikálně znemožněn další profesionální vývoj. Autorka o této skličující době říká: „Byla to hysterická doba drastických politických a společenských kotrmelců. Ty mě osobně velmi zasáhly vyloučením ze studia a tím i z normální společnosti. Pociťovala jsem to jako velkou křivdu.“1 V letech 1950–1952 absolvovala grafickou speciálku na VŠUMPRUM díky tomu, že ředitel školy zatajil její kádrový posudek. V roce 1953 realizovala velké nástěnné malby pro čekárnu dětské nemocnice na Karlově náměstí na náměty klasických českých pohádek, které však byly krátce po dohotovení odstraněny „pro ideologickou závadnost“. Východisko z této tíživé situace jí poskytla konverze ke křesťanství, nicméně je dobré připomenout, že minulý režim programově popíral duchovní obsahy života, a tak lidé hlásící se ke křesťanství byli odsunuti na okraj společnosti. Jediným řešením byla vnitřní emigrace, v níž rozvíjela svůj osobitý výtvarný projev a věnovala se tomu, co sama nazývá „bytostnými otázkami“ – smyslu života mezi narozením a smrtí, člověku a smyslu jeho utrpení.

Krušnou a brutální dobu totalitní moci zrcadlí i rodinná situace Věry Novákové a jejího manžela: Oba bydleli u babičky Pavla Brázdy, Heleny Palivcové Čapkové, jejíž manžel, básník a diplomat Josef Palivec byl odsouzen k dvacetiletému vězení za údajnou velezradu. V roce 1959 mu byl trest na žádost československých spisovatelů zkrácen na deset let.

Vzácnou ukázkou zcela originální tvorby z padesátých let, jež vznikala jako privatissimum a jež byla autorčinou formou reinterpretace soudobého života, je i obraz Poslední soud s kubizujícími prvky. Malířka v něm použila osobitou ikonografii, která pravděpodobně nemá obdobu. Celou scénu nahlížíme ve zvláštní ptačí perspektivě – z hvězdných výšek směrem na zemi. Běžnou součástí obrazů s námětem Posledních soudů jsou skupiny zatracených a spasených, ty v tomto obraze zcela chybí. Jejich místo zajímají dva andělé troubící na polnice (nejstarší dechový hudební nástroj). Kompozici dominuje postava vzkříšeného Krista na světelném kříži se široce rozevřenýma očima. Hluboko pod průsečíkem horizontály a vertikály kříže je znázorněna země ve smyslu románského „pekla“, tzn. černočervené skrumáže symbolizující život odehrávající se bez respektování morálně-etických hledisek. Světelná geometrie organizuje obrazový prostor podobně, jako víra vnáší řád do života člověka.

Šedesátá léta sice přinesla určité uvolnění politického klimatu, ale Věra Nováková ještě pořád vystavovat nemohla. První výstavu, společnou s Pavlem Brázdou, měla v Divadle v Nerudovce v roce 1976, další až v roce 1992.

Zuzana Štěpanovičová

1 R. Drury a P. Pečinková, Věra Nováková, Argo 2010, s. 217.
2016

leden 2017 - Červená a bílá


2015

prosinec 2016 - Japonská brána Torii v Kjótu v zimě

listopad 2016 - Portrét Karla Holana

říjen 2016 - Paříž

září 2016 - Bez názvu

srpen 2016 - Pobřeží

červenec 2016 - Barokní krajina

červen 2016 - Veselá paní

květen 2016 - Portrét Clementa de Jonghe, obchodníka s uměním

duben 2016 - Lokomotiva

březen 2016 - Snímání z kříže

únor 2016 - Hvězdář

leden 2016 - Děti se sněhulákem


2015

prosinec 2015 - Oceňování dárků

listopad 2015 - Svatá Barbora

říjen 2015 - Od jihu

září 2015 - Interiér kostela sv. Petra ve Vídni

srpen 2015 - Jizera

červenec 2015 - Husité

červen 2015 - Dívka se svíčkou

květen 2015 - Zákoutí s opuštěnými kavárenskými stolky

duben 2015 - Posmívání Ježíše Krista

březen 2015 - Špitál

únor 2015 - Kardinálové ve Vatikánské zahradě

leden 2015 - Rybáři na ledu


2014

prosinec 2014 - Zaharada (Krajina)

listopad 2014 - Z cyklu „O druhém břehu“ (na památku zemřelých přátel)

říjen 2014 - Před transportem

září 2014 - Forum Romanum

srpen 2014 - Hlava legionáře

červenec 2014 - Hra

červen 2014 - Děti s kůzlátkem

květen 2014 - Pieta

duben 2014 - Plašismrt

březen 2014 - Svěcení sabathu na řece Visle


2013

prosinec 2013 - Jízda autem

listopad 2013 - Portrét herečky Irene Kohl

říjen 2013 - Portrét sochaře Karla Kolaczka

září 2013 - Dívčí Hlava

srpen 2013 - Poslední vzpomínka

červenec 2013 - Malíř

červen 2013 - Portrét skláře Jindry Tocksteina

květen 2013 - Maketa mého mozku VI

duben 2013 - Portrét F. X. Šaldy

březen 2013 - Polykání tablet z cyklu Dny a roky mojí matky

únor 2013 - Interiér s figurami (Dvojportrét)

leden 2013 - Můj manžel


2012

prosinec 2012 - Autoportrét s paletou

listopad 2012 - Portrét Maxe Kopfa

říjen 2012 - Hlava vousatého muže z profilu

září 2012 - Portrét Linky Scheithauerové-Procházkové

srpen 2012 - Portrét manželů

červenec 2012 - Malíř Otakar Nejedlý

červen 2012 - Portrét situace

květen 2012 - Autoportrét s paletou

duben 2012 - Sestra Máňa

březen 2012 - Portrét dívky

únor 2012 - Götz von Berlichingen

leden 2012 - Autoportrét


2011

prosinec 2011 - K. H. Mácha

listopad 2011 - Portrét architekta Čeňka Vořecha

říjen 2011 - Kateřina Šustéka z Velké

září 2011 - Lorenzo de´ Medici Il Magnifico

srpen 2011 - Thomas Howard, lord z Arundelu

červenec 2011 - Paganini

červen 2011 - Busta malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese

květen 2011 - Portrét Milči Mayerové

duben 2011 - Vlastní podobizna en face

březen 2011 - Portrét malíře Pettenkofena

únor 2011 - Portrét Dr. Antona Randy

leden 2011 - Portrét Heinricha von Liebiega

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU